"produktivitet" traduzione inglese

SV

"produktivitet" in inglese

SV produktivitet
volume_up
{genere comune}

produktivitet
volume_up
productivity {sostantivo}
De är intresserade av den politiska prestationens kvalitet och produktivitet.
They are interested in the quality and productivity of political output.
Arbetsgivare inser allt mer hur välbefinnande och produktivitet hör ihop.
Employers are increasingly aware of the links between wellbeing and productivity.
Dessutom främjar det en ökning av både produktivitet och sysselsättning.
Moreover, it will promote an increase in both productivity and employment.
produktivitet (anche: industri, näring, näringsgren, flit)
volume_up
industry {sostantivo}
Vi känner alla till vad ökad produktivitet innebär i motorindustrin.
We all know what greater productivity means in the motor industry.
Genomförandet av dessa planer kommer att förbättra fiskbeståndens och fiskerinäringens stabilitet och produktivitet.
Implementing such plans will improve the stability and the productivity of stocks and of the industry.
Det europeiska näringslivets ökade produktivitet innebär att inga nya arbetstillfällen kommer att skapas i industrin under kommande år.
The advances in productivity made by European industry mean that, in years to come, no new jobs will be created in industry.
produktivitet (anche: skapande)
volume_up
generativity {sostantivo}

Esempi di utilizzo "produktivitet" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDessa länder har en klart svagare produktivitet och lönsamhet än andra områden.
Agriculture there is significantly less productive and viable than elsewhere.
SwedishEuropa har alltid varit en av de världsdelar som har bäst produktivitet inom jordbrukssektorn.
Europe has always been one of the highest-producing continents in the agricultural sector.
SwedishEndast välutbildade personer kan ge hög produktivitet.
Companies cannot become more competitive without a better-prepared labour force.
SwedishDet sparar miljön och är bra för vår produktivitet.
Union citizens will benefit from the liberalisation of services in the long term.
SwedishDet är bara på det sättet som vi kan slå vakt om vår produktivitet, konkurrensförmåga och tillväxt.
They are the guarantee of effectiveness, competiveness and growth.
SwedishHögre produktivitet bör leda till högre tillväxt, vilket i sin tur torde skapa fler arbetstillfällen.
Particular effort will be required to involve young people in this investment for knowledge.
SwedishEstlands ekonomiska produktivitet har sjunkit med mer än 15 procent, medan EU:s genomsnitt är -4.1 procent.
Estonia's economic output has fallen by over 15%, while the European Union average is -4.1%.
SwedishPostsektorns utveckling är en av motorerna i Europeiska unionens ekonomiska utveckling, produktivitet och konkurrenskraft.
The future of postal services will be dependent on such successful interactivity.
SwedishKapaciteten måste hanteras på så sätt att den är i balans med fiskbeståndens produktivitet.
Management of hake and Nephrops in the Gulf of Cadiz is an important issue given the abundance of juvenile hake in that area.
SwedishAnvändningen av alternativa energikällor kan bidra till att förbättra konkurrenskraften genom ökad produktivitet.
Use of alternative energy sources is one solution that can help improve the competitiveness of production.
SwedishEuropa har alltid varit en av de världsdelar som har bäst produktivitet inom jordbrukssektorn.
For example, the European Union is one of the world's largest producers of starchy products, which are essential for nutrition.
SwedishAntimikrobiella medel är, när de används korrekt, ett användbart redskap för att hjälpa jordbrukarna att bevara sina djurs hälsa och produktivitet.
Antimicrobials, when used properly, are a useful tool to help farmers keep their livestock healthy and productive.
SwedishVäljer vi ej att gå denna väg så undergräver vi det framtida välståndet, konkurrenskraften, ekonomins produktivitet samt samhällets sociala sammanhållning.
Mr President, the European leaders will be primarily addressing three key issues when they meet in Portugal later this month.
SwedishDet är inte heller arbetstagarnas engagemang i företaget som kan utgöra problemet, för det bara befrämjar ett bra företagande och en god produktivitet.
The involvement of employees in the running of business cannot be the problem, because it is this which promotes good management.
SwedishFör det första måste vi uppmärksamma de investeringar som krävs för produktivitet, för vi behöver en bestämd sorts investeringar.
I believe that there are four points on which we can agree and our experience of reforms tells us that these may have a positive influence on economics.
SwedishGenom att använda sig av lean metoder och arbetssätt i värdekedjan för industriellt tillverkade trähus kan systemets totala produktivitet ökas.
By applying lean methods and practices into an industrialized timber house value flow the total efficiency of the system can be increased.
SwedishDet europeiska näringslivets ökade produktivitet innebär att inga nya arbetstillfällen kommer att skapas i industrin under kommande år.
I would add that Parliament and the Council also have their parts to play and that they should be actively involved in the better lawmaking objective.
SwedishOm vi sätter nivån i EU-15 till 100, sänktes vår produktivitet per arbetstagare till 93 genom utvidgningen till EU-25, medan arbetsproduktiviteten i USA ligger på 121.
Let us just look at a few figures and compare ourselves with our main competitors, our partners and friends in the United States.
SwedishDetta är med andra ord en viktig faktor för arbetstagarnas produktivitet och därigenom också för företagens konkurrenskraft.
Of course some of our industries are suffering from competition from countries in which salaries are low, but we will not make better products by dismantling our social model.
SwedishFör att göra detta måste vi skapa fler arbetstillfällen, vi måste öka vår produktivitet, vi måste spendera mer pengar på investeringar, forskning och utveckling.
In order to do that, we must create more jobs, we must be more productive, we must spend more money on investment, research and development.