"politisera" traduzione inglese

SV

"politisera" in inglese

SV politisera
volume_up
{verbo}

politisera
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
To do so would politicise the ECB, and would do Europe ’ s present economic development no good.
Det skulle politisera ECB och inte vara till gagn för Europas nuvarande ekonomiska utveckling.
To do so would politicise the ECB, and would do Europe’s present economic development no good.
För det andra så måste vi ytterligare förfina och politisera det här instrumentet med beviljande av ansvarsfrihet.
Secondly, we need to further refine and further politicise the discharge instrument.

Esempi di utilizzo "politisera" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishKanske ser Bernd Posselt detta som en tvistefråga som han vill politisera.
Maybe Mr Posselt will see that as something to oppose and take up politically.
SwedishKanske ser Bernd Posselt detta som en tvistefråga som han vill politisera.
This also covers the discussion Mr Posselt is trying to push forward.
SwedishAtt ge valkampanjen en personlig prägel, det är också att politisera den.
Personalizing the electoral campaign also means politicizing it.
SwedishMen låt oss nu inte politisera frågan mer än nödvändigt.
Let us not make this more of a political issue than is necessary, however.
SwedishVi vill inte att något politiskt parti skall försöka vinna valfördelar eller försöka politisera frågan.
With regard to the Olympic truce, we are not talking about anything new.
SwedishDet är inte acceptabelt att politisera en pågående utredning, som ännu inte har avslutats.
It is not acceptable to allow the politicisation of an ongoing investigation, which has yet to be completed.
SwedishDetta innebär att ni med er kandidatur vill bidra till att politisera det politiska livet i Europa.
At the same time, I would like to point out, however, that the issue is also that this confidence must not be abused.
SwedishJag hoppas att kammaren kan ge mig ett fullständigt stöd för detta betänkande, som jag har försökt att inte politisera.
I hope that this House will give me full support for this report, which I did not try to make political.
SwedishÄr det mot att politisera förfarandet eller mot att hindra folk från att ansöka om upprättelse mot orättvist agerande?
Is it towards politicising the procedure or preventing people from seeking redress against unfair practices?
SwedishDetta är först och främst en humanitär fråga och vi bör inte komplicera kommitténs arbete ytterligare genom att politisera den.
This is primarily a humanitarian matter, and we should not make the committee's work any more difficult by politicising it.
SwedishLåt mig göra fullständigt klart, herr Barroso, att dessa personers sätt att politisera er utnämning har gjort er mer skada än nytta.
Let me make it quite clear, Mr Barroso, that the way in which these people have politicised your election has done you more harm than good.
SwedishVåra italienska vänner har överhuvud taget inget intresse av att politisera detta, men vi kan bara inte acceptera att man låter det ta så lång tid.
Our Italian friends have absolutely no interest in politicising this matter. What we cannot accept is that the timeframe is so long.
SwedishVi har flera gånger uppmanat alla parter att avstå från att politisera frågan och bara agera med de romska familjerna bästa för ögonen.
We have repeatedly called on all parties to refrain from politicising the issue, and to act only with the best interests of the Roma families in mind.
SwedishMedan torypartiet fortsätter att politisera saken fortsätter emellertid labour med stöd från National Farmers' Union att arbeta för ett avskaffande av importförbudet.
While the Tories continue to play politics, however, Labour continues to work, with the support of the NFU, to get the ban lifted.
SwedishMedan torypartiet fortsätter att politisera saken fortsätter emellertid labour med stöd från National Farmers ' Union att arbeta för ett avskaffande av importförbudet.
While the Tories continue to play politics, however, Labour continues to work, with the support of the NFU, to get the ban lifted.
SwedishMed dessa få kommentarer stöder jag Elles betänkande och gratulerar än en gång ordförandeskapet för det arbete det har lagt ned för att politisera denna viktiga process.
With those few comments, I support the Elles report and once again congratulate the Presidency for the work it has done in politicizing this important process.
SwedishOm jag, med mina uppgifter, skulle falla för frestelsen att politisera det hela så skulle vi minska betydelsen av våra ansträngningar och försök att insistera på tillträde.
If, with my responsibilities, I fell into the temptation of politicising, we would reduce the weight of our efforts and our attempts to insist on having access.
SwedishMen detta betänkande uppmanar till att man öppet ska politisera frivilligverksamheten i EU-syfte och att man skulle använda brittiska skattebetalares pengar för att uppnå en sådan politisering.
However, this report called for the naked politicisation of volunteering for EU purposes, and for the use of the British taxpayers' money to achieve this politicisation.
SwedishSomliga är motståndare till euron - vilket de har rätt till - andra försöker politisera de reella farhågor som förhållandet mellan euron och dollarn väcker hos unionsmedborgarna.
Some are opposed to the euro, as is their right, while others are attempting to make political capital out of the real concerns which our fellow citizens have regarding the dollar-euro exchange rate.