"opinionsundersökning" traduzione inglese

SV

"opinionsundersökning" in inglese

SV opinionsundersökning
volume_up
{genere comune}

opinionsundersökning (anche: röstning, undersökning, val, opinionsmätning)
volume_up
poll {sostantivo}
Vi har provat de två första kraven i en opinionsundersökning i Danmark.
We have tested the first two demands by means of an opinion poll in Denmark.
Enligt en opinionsundersökning motsätter sig det finska folket all sorts militär allians.
According to an opinion poll, the Finnish people oppose any military alliance for the country.
I en nyligen genomförd opinionsundersökning stödde 47 procent av EU-medborgarna åtgärder på EU-nivå.
In a recent opinion poll, 47 % of European citizens supported action at European level.
opinionsundersökning (anche: undersökning)
volume_up
opinion poll {sostantivo}
Vi har provat de två första kraven i en opinionsundersökning i Danmark.
We have tested the first two demands by means of an opinion poll in Denmark.
Enligt en opinionsundersökning motsätter sig det finska folket all sorts militär allians.
According to an opinion poll, the Finnish people oppose any military alliance for the country.
I en nyligen genomförd opinionsundersökning stödde 47 procent av EU-medborgarna åtgärder på EU-nivå.
In a recent opinion poll, 47 % of European citizens supported action at European level.
opinionsundersökning (anche: gallupundersökning)
volume_up
gallup poll {sostantivo}

Esempi di utilizzo "opinionsundersökning" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishI min region visade en opinionsundersökning nyligen att nästan 90 procent av folket är emot fördraget.
In my region a recent postal ballot showed that nearly 90% of the people opposed the Treaty.
SwedishDet har genomförts en ny opinionsundersökning om Turkietfrågan.
There has been a new survey on the issue of Turkey.
SwedishOm ni gjorde en opinionsundersökning, skulle ni förmodligen i många länder få höra många olika åsikter.
If you were to conduct a survey, it is likely that you would, in many countries, hear very diverse opinions.
SwedishKommissionen har även föreslagit att medlemsstaterna skall inleda en opinionsundersökning, en Eurobarometer, i ämnet.
The Commission has also proposed launching a Eurobarometer survey on this subject in the Member States.
SwedishEnligt en opinionsundersökning som nyligen genomfördes vill 76 procent av tjeckerna inte ha romer till grannar.
(CS) Ladies and gentlemen, according to a recent public opinion survey, 76% of Czechs do not want to have Roma as neighbours.
SwedishI en opinionsundersökning som nyligen genomfördes i Marocko förklarade 82 procent av gymnasiestudenterna att de ville emigrera till Europa.
Mr President, in a recent survey in Morocco, 82% of secondary school students expressed their desire to emigrate to Europe.
SwedishEn opinionsundersökning visade faktiskt att endast 4 procent av allmänheten stödde denna lösning, jämfört med de 86 procent som var för delade eller nationella befogenheter.
It gives priority to children ’ s rights, and makes a great deal of progress with regard to women’ s rights and their key role in development.
SwedishDenna begäran blir extra intressant mot bakgrund av ett överraskande resultat av en opinionsundersökning i Kroatien i veckan.
There is no shortage of daily concerns for them – I would mention employment, education, health care and housing – but these are not addressed in Mr Baltas’ report, thorough though it otherwise is.
SwedishDet kanske kan vara av intresse för kammaren att veta att en stor majoritet av medborgarna i mitt land har uttalat sig i en opinionsundersökning för ett sådant ömsesidigt erkännande.
The House may be interested to learn that, according to a survey in my country, a large majority of the people are in favour of mutual recognition.