"operera" traduzione inglese

SV

"operera" in inglese

SV

operera [opererade|har opererat] {verbo}

volume_up
Våra väpnade styrkor har sagt att de kan operera utan antipersonella landminor.
Our armed forces agreed that they could operate without anti-personnel landmines.
Instrumenten bör optimeras så att de kan operera effektivare på alla nivåer.
The instruments should be optimised so that they can operate more effectively at all levels.
Den som kontrollerar näten och deras innehåll, kan operera på nätet, och därmed ha makten.
The person who controls the network and its content can operate on the network and thus rule.

Esempi di utilizzo "operera" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag har nämligen en son med en tumör som inte går att operera.
As it happens, I have a son with an inoperable tumor of the brain.
SwedishOch den handlar om hur man leder i en värld som faktiskt verkar operera på en grund byggd av rädsla.
And it's about leading in a world that really does seem to be operating on the basis of fear.
SwedishVi vill inte att kvinnor på grundval av missledande reklam övertygas om att operera sina bröst.
We do not want women to be persuaded to change their breasts on the basis of misleading advertising.
SwedishVi borde operera i Pakistan tillsammans med UNHCR.
We, together with UNHCR, will also need to take action in Pakistan.
SwedishVi måste operera in den 7: e direkt i hennes bröstplåt.
We have to implant the 7th directly into her chest plate.
SwedishDet föreligger ju ingen gemensam försvarsförpliktelse, utan det handlar om att operera utanför EU:s gränser.
There is, in fact, no common defence commitment. Rather, it is a question of operating outside the EU' s borders.
SwedishSå han sa: "Allison, vi måste operera.
So he said, "Allison, we've got to get you on the table.
SwedishVi borde operera i Iran.
SwedishDetta är en man i 20-årsåldern vars första resa utanför Nigeria var med denna elakartade cancer, när han kom till England för att operera den.
This is a man in his 20s whose first visit out of Nigeria was with this malignant cancer that he came to the United Kingdom to have operated on.
SwedishVi européer har rentav överlåtit initiativet till amerikanerna, vilka skickar Jesse Jackson som sedan får operera i Freetown som en elefant i porslinsskåpet.
We Europeans even leave the initiative to the Americans who send Jesse Jackson and let him loose in Freetown like a bull in a china shop.
SwedishEn av de många nackdelar som hör till utökning av verksamheten är det växande utrymmet för profitörer som ofta kan operera obehindrat under lång tid.
One of the many disadvantages of economies of scale is the growing scope for profiteers often to go about their business unhindered for a long time.
SwedishVissa av dessa kvinnor har dock flytt till Europa för att deras döttrar skall slippa den behandlingen eller här operera sig för att lindra smärtorna.
However, some of these women have fled to Europe in order to save their daughters from this treatment, or to have operations in order to ease the pains.
SwedishDet är också viktigt att de blir underrättade om riskerna, kostnaderna samt för- och nackdelarna med att låta operera in och bära bröstimplantat.
It is also important that they be warned of the risks, the costs, the advantages and the disadvantages connected with the insertion and wearing of breast implants.
Swedish(NL) En av de många nackdelar som hör till utökning av verksamheten är det växande utrymmet för profitörer som ofta kan operera obehindrat under lång tid.
- (NL) One of the many disadvantages of economies of scale is the growing scope for profiteers often to go about their business unhindered for a long time.
SwedishDetta betänkande berör ett privat och känsligt ämne för många kvinnor, som antingen av estetiska eller medicinska skäl har låtit operera in bröstimplantat.
This report concerns a private and sensitive subject for many women who, either for aesthetic or medical reasons, have had breast implant operations carried out.
SwedishAllt detta är av allra största vikt och blir allt viktigare ju fler aktörer som i framtiden kommer att operera på en alltmer liberaliserad flygmarknad.
This is all of the utmost importance, and the more players operating in an increasingly liberalized air transport market in future, the more important it will become.
SwedishDetta betänkande berör ett privat och känsligt ämne för många kvinnor, som antingen av estetiska eller medicinska skäl har låtit operera in bröstimplantat.
This report concerns a private and sensitive subject for many women who, either for aesthetic or medical reasons, have had breast implant operations carried out.
SwedishI ett land som Vitryssland, för att inte tala om Tunisien eller Iran, där det är svårt och ofta omöjligt att operera genom regeringskanaler, kan detta knappast underskattas.
In a country such as Belarus, not to speak of Tunisia or Iran, in which operating through government channels is difficult and often impossible, this cannot be underestimated.