"ner från" traduzione inglese

SV

"ner från" in inglese

EN

SV ner från
volume_up
{preposizione}

ner från (anche: från, vid, ur, av)
volume_up
off {prep.}
Well, those fell off the tree out back.
Därför kan en 20 år gammal plan tas ner från hyllan och dammas av, och inte behöva underkastas en miljökonsekvensbedömning före godkännande.
Therefore, a 20-year old plan can be taken off a shelf, dusted down and it does not need an environmental impact assessment for approval.

Traduzioni simili a "ner från" in inglese

ner aggettivo
English
ner avverbio
English
ner preposizione
English
från avverbio
English
från preposizione
frän aggettivo

Esempi di utilizzo "ner från" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishNej, vi har inte klivit ner från barrikaderna, regeringarna sa rätt och slätt njet.
Yes, we did not dismount from the barricades, the governments simply said Njet.
SwedishOch när detta upptäcktes, förlorade den sitt värde och togs ner från museet.
And when that was discovered, it lost all its value and was taken away from the museum.
SwedishVi kan inte stänga ner kolkraftverk eller kolgruvor från en dag till en annan.
We cannot close coal-fired power stations or coal mines overnight.
SwedishBrinnande olja regnade ner från himlen och grillade allt det rörde vid.
Burning oil rain down from the sky cooked everything it touched.
SwedishHåll ner musknappen och dra från ett hörn till det diagonalt motstående hörnet i området.
With the mouse button pressed, drag from one corner to the diagonally opposed corner of the range.
SwedishSkillnaden går från 11 ner till fyra procent och skillnaden är till och med större bland kvinnor.
The difference goes from 11 percent down to four percent, and it is even bigger among women.
SwedishFörmodligen har det här materialet- -spolats ner från Titans högländer- -genom kanalerna som vi såg.
This is an unconsolidated ground that is suffused with liquid methane.
SwedishAlla är vana vid att gratis ladda ner innehåll från nätet.
Everyone is used to downloading content from the net free of charge.
SwedishDen här hängde på en vägg där man kunde gå ner från trappan och därifrån se det här dolda kraniet.
This was hung on a wall where you could walk down from the stair and you can see this hidden skull.
Swedish1997 gick de ner med 38 procent från 1996, till 203 miljoner pund.
In 1997 they were down 38 % from 1996, to £203 million.
SwedishMaktmissbruk sipprar ner från toppen av stegen till botten.
Abuse trickles down from the top of the ladder to the bottom.
Swedish1997 gick de ner med 38 procent från 1996, till 203 miljoner pund.
In 1997 they were down 38 % from 1996, to£203 million.
SwedishDet är inte en bok som skrevs och kom ner från ovan.
It's not a book that was written and came down from on high.
SwedishSom om detta påstådda " klimat" skulle ha ramlat ner från himlen!
SwedishDen finns på kommissionens webbplats och det är ännu lättare att ladda ner den från min webbplats bonde.com.
It can be found on the Commission’s website or, even easier, can be downloaded from my website at bonde.com.
SwedishTyvärr är det så att om något nytt uttalande görs blir jag tvungen att flytta ner er från tribunen.
I would be very sorry to have people removed from the gallery, but if there are any more outbursts that is what I will have to do.
SwedishDessa saker skulle falla ner från ovan genom hela helgen uppskjutning, efter uppskjutning, efter uppskjutning.
These things would drop down from above all through the weekend of rocket launch after rocket launch after rocket launch.
SwedishDet är från Dra ner på kolestrolet kokboken.
SwedishDen laddar ner sitt dagliga data från USR.
SwedishDe laddade ner programmet från Disney.com eller någon sådan webbplats, 14 dagar efter att jag placerat datorn i deras by.
They downloaded it from Disney.com, or one of these websites, 14 days after putting the computer in their village.