"ned" traduzione inglese

SV

"ned" in inglese

volume_up
ned {agg.}
EN
volume_up
ned {avv.}
volume_up
ned {prep.}
EN

SV ned
volume_up
{aggettivo}

ned (anche: avgående, dyster, nedåt, borta)
volume_up
down {agg.}
Jag ber er att respektera arbetsordningen, sitta ned och ta ned plakaten.
Ladies and gentlemen, please sit down and take down those placards.
   Ladies and gentlemen, please sit down and take down those placards.
Låt oss nu i stället banta ned EU och skapa ett öppet, nära och demokratiskt samarbete.
Let us now, rather, slim down the EU and create open, democratic cooperation that is close to the people.

Sinonimi (svedese) per "ned":

ned
Swedish

Esempi di utilizzo "ned" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishMånga av de nya och banbrytande idéerna röstades ned av andra politiska grupper.
Many of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 163.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 163(1) of the Rules of Procedure)
SwedishDet är uppenbart att den zimbabwiska regeringen har för avsikt att tysta ned dem.
It is obvious that the intention of the Zimbabwean Government is to silence them.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
SwedishBefolkningen i detta land har både blivit av med en diktatur och dykt ned i kaos.
The Iraqi people have been both freed from a dictatorship and plunged into chaos.
SwedishDärför får denna överenskommelse inte riva ned miljöstandarder och sociala normer.
That is why this agreement should not lower environmental and social standards.
SwedishFörst och främst vill jag tacka Lissy Gröner för det stora arbete hon lagt ned.
I should like first of all to thank Mrs Gröner for the sterling work she has done.
SwedishDen grekiska budgeten, och faktiskt alla budgetar var de än finns, ska skäras ned.
The Greek budget, and in fact all budgets, wherever they may be, are to be cut.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 170.1 i arbetsordningen.)
(Statement abbreviated in accordance with Article 170(1) of the Rules of Procedure)
SwedishVi får se om jag kan lugna ned den här hätska debatten lite.
(ES) Mr President, we will see if I can bring a little calm to this fierce debate.
SwedishNär du surfar som gäst kan du surfa på webben och ladda ned filer som vanligt.
When browsing as a guest, you can browse the web and download files as normal.
SwedishOm du anser att en webbplatslänk är olämplig eller felaktig kan du flytta ned den.
If you think that a sitelink URL is inappropriate or incorrect, you can demote it.
SwedishOm Du vill skapa en kvadrat håller Du ned skifttangenten samtidigt som Du drar.
Press the Shift key while dragging to create a square instead of a rectangle.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
Explanation of vote cut short pursuant to Rule 137 of the Rules of Procedure.
Swedish(Röstförklaringen kortades ned i enlighet med artikel 137.1 i arbetsordningen.)
(Explanation of vote abbreviated pursuant to Rule 137(1) of the Rules of Procedure)
SwedishJag kan säga att jag lade ned min röst hela vägen i denna fråga.
Madam President, can I say I abstained on the votes all of the way through on this.
SwedishEnligt Auto-Oil-programmet måste vi få ned svavelhalterna till några miljondelar.
In the Auto Oil programme we had to reduce sulphur content to values in millionths.
SwedishTack Angelika Niebler, för det arbete du har lagt ned på att förbereda resolutionen.
Thank you, Mrs Niebler, for the work you have put into preparing the resolution.
SwedishBetänkandet ger en falsk bild av verkligheten och jag lägger därför ned min röst.
The report gives a false impression of reality, and I therefore abstain in the vote.
SwedishVi instämmer i att vi inte vill ge upp - vi vill inte lägga ned 400 000 hektar.
We agree that we do not want to give up, we do not want to grub up 400 000 hectares.