"leka" traduzione inglese

SV

"leka" in inglese

SV

leka [lekte|har lekt] {verbo}

volume_up
Det är cynisk politisk manipulering att leka med funktionshindrades rättigheter.
It is cynical political manipulation to play games with disability rights.
Som jag sade vid ett tidigare tillfälle, bör vi inte leka Gud med forskningens hjälp.
As I said on a previous occasion we should not play God with research.
Vi kan inte leka med hälsofrågor, i synnerhet inte när barn är inblandade.
We cannot play around with health issues, especially when they concern children.
Vi kan inte leka med hälsofrågor, i synnerhet inte när barn är inblandade.
We cannot play around with health issues, especially when they concern children.
Vi kan inte stödja dem eftersom vi inte kan leka med säkerheten.
This we cannot accept, as nobody can play around with personal safety.
(ES) Commissioner, we should not play around with criminal law.
De skulle föredra att leka med projektet för en ny ideologisk splittring av Europa.
They would prefer to toy with the project of a new ideological division of Europe.
My Group will not play toy-town politics with this process.
Han beskyllde oss för den han var, så han brukade leka med våra tankar, projektera visioner och scenarier in i våra hjärnor.
He blamed us for his condition, so he would toy with our minds, projecting visions and scenarios into our brains.

Sinonimi (svedese) per "leka":

leka
Swedish

Esempi di utilizzo "leka" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishTvärtom, att på det här sättet exploatera rädslan för aids är att leka med elden.
On the contrary, exploiting the fear of AIDS in this manner is playing with fire.
SwedishByggnadsarbetarna får enkelt uttryckt inte leka Tarzan ute på arbetsplatserna.
We cannot have those who work on scaffolding playing Tarzan out on the work sites.
SwedishJag tror inte det kan vara så att kommissionen ens har rätt att leka med det.
I do not think the Commission has any right at all to gamble with their fate.
SwedishNär barn utför experiment så kallar vi det "göra alla möjliga saker" eller "leka".
When children do experiments we call it "getting into everything" or else "playing."
SwedishFör kommissionen handlar det inte om att leka kurragömma i denna fråga.
For the Commission, it is not a question of playing hide-and-seek in this matter.
SwedishDet är att leka med elden att uppföra sig på detta sätt i så osäkra tider.
It is playing with fire to behave like this in times of such uncertainty.
SwedishLåt oss inte leka med orden eller förlora tid på en text som inte längre är trovärdig.
Let us not beat around the bush or waste time with a text that has lost all credibility.
SwedishSå jag började leka omkring, och jag hittade något som hände här borta.
And so I started playing around, and I found something going on over here.
SwedishMen, som sagt, lita på att vi också vet vad vi kan göra, om man vill leka med oss!
But, as we have said, you can be sure that we also know what we can do if we are trifled with!
SwedishLåt oss äntligen begrava detta skadliga fördrag och sluta upp med att leka brandmän med pyromani.
Let us finally bury this damaging treaty and stop playing at pyromaniac firefighters.
SwedishGraham Watson, jag är inte här för att ”leka WikiLeak” med dig!
President of the Commission. - Mr Watson, I did not come here to 'WikiLeak' with you!
SwedishVi var riktigt fascinerade av att leka med tanken på osynlighet.
And we were quite intrigued with playing with the notion of invisibility.
SwedishAtt leka eller spela är också något eget för människan. Det är bra för hälsan och för välbefinnandet.
After all, playing is in our make-up and benefits our health and sense of well-being.
SwedishRådet måste nu sluta upp med att leka med arbetsrätten i Europa.
The Council must now stop playing games with labour rights in Europe.
SwedishJag hoppas att ni lär era socialdemokratiska vänner att det inte handlar om att leka business as usual.
I hope you will tell your Socialist friends that business as usual is not acceptable.
SwedishNär allt kommer omkring är människorna i Guantánamo Bay fångar och inte folk som man kan leka med.
After all, the people in Guantánamo Bay are prisoners, and not people that can be trifled with.
SwedishVi måste sluta med att tillåta dessa firmor att ”leka tafatt”.
We must stop allowing these companies to 'catch me if you can'.
SwedishVi har inte tid att leka ”Vem kan sitta still längst?”.
There is no more time for the game of 'Who can sit still the longest?'
SwedishAnnars blir det på slutrakan så att politikerna pratar på och folket inte vill vara med och leka.
Otherwise, in the final straight the politicians will be talking but the people will not be interested.
SwedishAvsikten var aldrig att vi varje år skall leka brandförsvar på de områden, som vi ändå skall finansiera.
It was never meant to be used for firefighting every year in areas which we have to fund in any case.