"lägg till" traduzione inglese

SV

"lägg till" in inglese

EN

SV lägg till
volume_up
{verbo}

lägg till (anche: addera, summera, tillfoga, lägga till)
Lägg till en domän genom att ange domännamnet ochklicka på Lägg till domän.
Add a domain by entering the domain name andclicking Add New Domain.
Ange ett namn på det nya AutoFormatet i nästa dialogruta, Lägg till AutoFormat.
In the subsequent dialog Add AutoFormat, enter a name for the new AutoFormat.
Om du klickar på Lägg till, kan du i dialogrutan Öppna markera en fil som läggs till i fillistan.
Click Add to select a file in the Open dialog to be added to the list of files.

Traduzioni simili a "lägg till" in inglese

lägg sostantivo
English
lägga verbo
till aggettivo
English
till avverbio
English
till preposizione
till pronome
English
...till pronome
English
lagg sostantivo
English

Esempi di utilizzo "lägg till" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishLägg märke till att två miljarder människor inte har tillgång till elektricitet.
Note that two thousand million citizens do not have access to electricity.
SwedishLägg märke till att det första tecknet i adressfönstret måste vara " > ".
Note that " > " has to be the first character in the address field.
SwedishKlicka på namnet på den tabell som Du vill lägga till och sedan på Lägg till.
Click the table name that you want to insert and then, click Insert.
SwedishLägg märke till ikonen på verktygslisten med vilken du öppnade utrullningslisten.
Now look at the icon at the top of the main toolbar with which you opened the floating toolbar.
SwedishLägg dock märke till att all oro i regionen härrör från Kosovo.
But, you see, every irregularity in the area as a whole emanates from Kosovo.
SwedishLägg märke till att de har levt med detta hot i mer än ett år, för de arresterades i mars 1999.
And remember, this has been the case for over a year as they were arrested in March 1999.
Swedishlägg märke till att allt eftersom fler ansluter, så blir det mindre riskabelt.
So, notice that, as more people join in, it's less risky.
SwedishLägg märke till vem som ger er applåder; det var kammarens högerflygel som just applåderade er.
At some point, then, you must say what you are willing to contribute.
Swedish120 miljarder euro minus 30 miljarder är lika med 90 miljarder, lägg till 50 och summan är 140 miljarder.
EUR 120 billion minus 30 billion makes 90 billion, plus 50 makes 140 billion.
SwedishLägg till Nordkorea och Sydkorea! Fredsprocessen där måste fortgå, måste fullföljas.
Think too of North and South Korea, where the peace process must continue and be brought to a conclusion.
SwedishJag säger således till rådet: " Lägg pengarna där behoven finns. "
So I say to the Council: ' put your money where your mouth is '.
SwedishJag säger således till rådet: " Lägg pengarna där behoven finns."
So I say to the Council: ' put your money where your mouth is' .
SwedishLägg märke till de särskilda regler som gäller när du anger datum.
When using date entries make sure you use the correct format.
SwedishLägg märke till att den förste anhängaren egentligen är en underskattad form av ledare i sig.
Now, if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself.
SwedishI Finland framför allt, och lägg märke till detta, Bolkestein, har detta totalt ignorerats.
In Finland especially, and you will be well aware of this, Mr Bolkenstein, this has fallen on deaf ears.
SwedishLägg märke till vem som ger er applåder; det var kammarens högerflygel som just applåderade er.
Note well from whom you get applause; it is the Right wing in this House that has just applauded you.
SwedishOm man studerar juridik, lägg märke till att en liten röst viskar i örat om Atticus Finch.
Acknowledge, when you go to law school, that a little voice is whispering in your ear about Atticus Finch.
SwedishLägg märke till att det här handlar om det enda partiet i Kambodja som inte har någon militär förgrening.
This is notably the only party in Cambodia which has no military arm.
SwedishLägg till Cypernfrågan, som fortfarande är olöst.
The still unresolved question of Cyprus is another reason worth mentioning.
SwedishLägg till den markerade tabellen i utkastet genom att klicka.
Click here to insert the currently selected table to the query.