"kongress" traduzione inglese

SV

"kongress" in inglese

SV kongress
volume_up
{nome proprio}

kongress
volume_up
Congress {n.pr.} [Amer.]
Europeiska federalisters union håller kongress i Montreux i Schweiz.
The European Union Federalists Congress is held in Montreux, Switzerland.
(Skratt) Han sa detta i december 1862 till det andra årliga kongress mötet.
(Laughter) He said this in December 1862 to the second annual meeting of Congress.
Lika hård är konkurrensen bland kongress- och konferensdestinationerna.
Competition between the various congress and conference locations is consequently extremely tough.

Esempi di utilizzo "kongress" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVi ser fram emot ert stöd och stödet från Förenta staternas kongress för att kunna genomföra den.
We should strengthen cooperation in post-conflict assistance and reconstruction.
SwedishKongress-och konferensturismen och även de individuella affärsresorna drabbas starkt av detta.
This affects 'business tourism' - in other words, conferences and congresses - as well as private business travel.
SwedishKongress-och konferensturismen och även de individuella affärsresorna drabbas starkt av detta.
This affects 'business tourism ' - in other words, conferences and congresses - as well as private business travel.
SwedishMen denna kongress har ställt mycket olika metoder och idéer i ljuset, särskilt när det gäller sociala normer.
But that conference has highlighted some very different approaches and concepts, especially as regards social standards.
SwedishEuropeiska rådets möte i Dublin - Irländska ordförandeskapets verksamhet och resultaten från Världshandelsorganisationens kongress
Dublin European Council - Irish presidency - WTO Conference
SwedishFör några dagar sedan, den 13 september, deltog det belgiska ordförandeskapet och kommissionen i en stor kongress på temat lika lön.
A few days ago, on 13 September, the Belgian Presidency and the Commission held a major conference on the question of equal pay.
SwedishRedan i september 2005 hindrades organisationen från att hålla sin kongress i avvaktan på ett rättsligt avgörande som ännu inte har meddelats.
As long ago as September 2005, the organisation was prevented from holding its General Meeting pending a court ruling that is still awaited.
SwedishVi är övertygade om att en mer långtgående dialog mellan er och Förenta staternas kongress är avgörande för att stärka en god grund för våra bilaterala förbindelser.
Second, we must continue working together to help put Iraq on the road to democracy, peace, prosperity and stability.
SwedishHan var medlem i fackföreningen Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados och hade deltagit i FNRP:s första kongress som hölls i Siguatepeque.
he had taken part in the I Assembly of the Frente Nactional de Resistencia Popular, held in Siguatepeque.
SwedishJag skulle vilja fråga om man kan tänka sig att en sådan kongress eller en sådan studie kunde arrangeras respektive befrämjas också på europeisk nivå.
I would like to ask whether you feel that it is possible to arrange or fund a conference or a study of this kind at European level too.
SwedishDetta handlar också om Washingtons politiska vilja, och det är en vilja som i stor utsträckning formas av Förenta staternas kongress.
The French company Thomson is relocating from Poland to China, and Vistula, a homegrown Polish manufacturer of brandname suits, is relocating to Ukraine.
SwedishÅr 1906 reste denna man, John Philip Sousa, till - Capitolium, USA:s kongress, för att tala om - det han kallade "Talande maskiner".
1906. ~~~ This man, John Philip Sousa, traveled to this place, the United States Capitol, to talk about this technology, what he called the, quote, "talking machines."
SwedishDär pågick en kongress om organiserad brottslighet, och precis då denna kongress ägde rum stormades en TV-station av polisen eller paramilitära.
A conference was being held there on organized crime and just as it was taking place a television transmitter was attacked by police or paramilitary forces.
SwedishJag hörde också i morse – huruvida det är sant vet jag inte – att Förenta staternas kongress avslog det belopp som president Bush föreslog för bistånd till Irak.
At the Brussels summit last week, which I followed with great interest, not one Member State asked for any amount above the EUR 200 million.
SwedishAnser kommissionsledamoten också att det vore meningsfullt och ändamålsenligt att undersöka förslaget om en föräldrapeng, eller hålla en särskild kongress som behandlar frågan?
Does it believe that it should conduct or hold, and finance, a survey or specialist conference on the proposed "parenting wage' ?
SwedishAnser kommissionsledamoten också att det vore meningsfullt och ändamålsenligt att undersöka förslaget om en föräldrapeng, eller hålla en särskild kongress som behandlar frågan?
Does it believe that it should conduct or hold, and finance, a survey or specialist conference on the proposed " parenting wage '?
SwedishHan var medlem i fackföreningen Sindicato de Trabajadores del Servicio Nacional de Acueductos y Alcantarillados och hade deltagit i FNRP:s första kongress som hölls i Siguatepeque.
Last week, Edgar Martínez, an FNRP militant, was arrested and tortured, along with his wife and members of his family, for two days.
SwedishDetta skulle vara som om USA: s kongress antog en resolution om demokratin i Frankrike eller Tyskland, eller det polska parlamentet tillrättavisade Europaparlamentet.
This is not to say that we should not react to violations of human rights wherever they may occur in the world, but that is not Parliament’ s job.
SwedishBara för några dagar sedan genomförde jag en kongress på temat " Så att funktionshindrade människor skall få plats i vår mitt" .
Mr President, ladies and gentlemen, only a few days ago I held a conference on the subject 'So disabled people might have a place in our midst' .
SwedishJag förvägrades visering för det veckoslutet, medan många internationella gäster fick komma för att besöka Milosevic egen fantastiska kongress två veckor tidigare.
During that weekend, I was refused an entry visa whilst, two weeks prior to this, many international guests had been able to attend that bizarre conference staged by Milosevic.