"iväg" traduzione inglese

SV

"iväg" in inglese

EN
SV

iväg {avverbio}

volume_up
Det möjliggör mycket skidåkning och att få komma iväg till många olika skidorter.
It allows a lot of skiing and getting away to many different ski resorts.
Allt detta skapar onödig byråkrati som skrämmer iväg industrin.
All of this creates pointless bureaucracy that frightens industry away.
Men den har vissa särdrag och ett namn som skrämmer iväg många potentiella passagerare.
But it has features and a name that are scaring away potential passengers.
Till hösten åker hon iväg till Bangkok för att vidareutbilda sig ytterligare.
This fall she goes off to Bangkok to continue her education further.
Vi såg hur de lyfte upp hackor och spadar över axeln och glatt marscherade iväg till arbetet.
We saw them shouldering pickaxes and spades and marching joyfully off to work.
Nu rusar konkurrenslagstiftningen iväg och skapar ett sådant instrument.
Now competition law is going off and creating such an instrument.

Esempi di utilizzo "iväg" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishNär är det för sent att låsa stalldörren eftersom hästen redan har skenat iväg?
When it is too late to lock the stable door, and the horse has already bolted?
SwedishDet möjliggör mycket skidåkning och att få komma iväg till många olika skidorter.
It allows a lot of skiing and getting away to many different ski resorts.
SwedishVill du att jag ska lita på någon som sticker iväg med en total främling?
You want me to trust some person that would go off with a complete stranger?
SwedishJag har inte råd att låta min framtida drottning springa iväg med Lycanen igen.
I can't afford to have my future queen run off with that Lycan again.
SwedishFolk reagerar genom att rösta med fötterna, genom att ge sig iväg, på jakt efter bröd.
People react by voting with their feet and go where they can earn a crust.
SwedishMen den har vissa särdrag och ett namn som skrämmer iväg många potentiella passagerare.
But it has features and a name that are scaring away potential passengers.
SwedishJag har därför skickat iväg tio motiverade yttranden för icke-införlivande.
The Council unanimously rejected our proposal, I am afraid to say, but we are responding.
SwedishVi skulle skydda våra marknader och industrier genom att köra iväg WTO!
We would protect our markets and our industries by sending the WTO packing!
SwedishVi såg hur de lyfte upp hackor och spadar över axeln och glatt marscherade iväg till arbetet.
We saw them shouldering pickaxes and spades and marching joyfully off to work.
SwedishJag har redan tillkännagivit detta: alltfler soldater sänds iväg på farliga uppdrag.
I have mentioned this already: more and more soldiers are being sent on dangerous missions.
SwedishSäg till Turkiet att ge sig iväg från ön så att norra Cypern kan utvecklas.
Tell Turkey to get off the island so that northern Cyprus can develop.
SwedishTill hösten åker hon iväg till Bangkok för att vidareutbilda sig ytterligare.
This fall she goes off to Bangkok to continue her education further.
SwedishVi måste iväg på en sista mission åt Rom - - innan vi får vår frihet.
We must leave on a final mission for Rome before our freedom can be granted.
SwedishTiden rinner iväg, och behovet av handling har aldrig varit mer angeläget.
Time is running out, ladies and gentlemen, the need for action has never been more urgent.
SwedishIstället för att ge sig iväg saktar hon in, tar tag i Paula Radcliffe och säger: "Kom igen.
Instead of taking off, she falls back, and she grabs Paula Radcliffe, says, "Come on.
SwedishSolana har varit iväg på en större resa till fyra asiatiska länder i juli.
Over and above these, there is a range of contacts at ministerial level and among officials.
SwedishDet går inte, som kommissionen föreslår, att låta åtagandena skena iväg till 1,27 procent av BNI.
In recent days, the Commission has presented its view of the long-term budget.
SwedishNi kan gå iväg till en annan grupp, om ni inte gillar er grupp, osv.
You can walk across to another group, if you don't like your group, etc.
SwedishDet var inte så lätt att få dig och dem andra iväg från farozonen.
I was instructed to get you and the other scientists out of the hot zone.
SwedishJag förstår varför en eller två har släntrat iväg, men jag gratulerar dem till att ha varit här.
I understand why one or two have drifted away, but I congratulate them on being here.