"inkommit" traduzione inglese

SV

"inkommit" in inglese

EN

SV inkommit
volume_up
{participio perfetto}

inkommit (anche: kommit, anlänt, kommit in)
Keep messages which have arrived within the past
Arbetsordningen ser ut på följande sätt: När en ledamot begär ordet i egenskap av författare beror turordningen på i vilken ordning anmälan har inkommit till parlamentets sessionstjänst.
The Rules of Procedure are as follows: when Members request to speak as author, their turn to speak depends on the order in which they arrived at Parliament’s Sessional Services.

Esempi di utilizzo "inkommit" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishOm en begäran hade inkommit hade vi kunnat behandla frågan på ett annat sätt.
Had there been a request, we could have considered this matter in a different way.
SwedishI det aktuella fallet har en begäran inkommit till oss direkt från högsta domstolen.
In this instance, the request was received directly from the Supreme Court.
SwedishVi anslog 4 miljoner euro och ansökningar för över 41 miljoner euro har inkommit.
We allocated EUR 4 million and applications have been made for more than EUR 41 million.
SwedishJag tackar alla de ledamöter - av vilka inga kommit hit - som inkommit med deras bidrag.
I thank all those Members - none of whom have turned up - for their contributions.
SwedishEmellertid har inga projektförslag inkommit från den venezuelanska regeringen.
But the Venezuelan Government has not proposed any projects to us.
SwedishSärskilt skulle jag vilja tacka generalsekreteraren som har inkommit med sin avskedsansökan.
I would especially like to thank the Secretary General, who has handed in his resignation.
Swedish1.Hur många klagomål har i detta sammanhang hittills inkommit till de behöriga avdelningarna?
1.How many complaints have already been recorded by the competent services in this context?
SwedishVid lunchtid i dag hade det inkommit 22 svar från medlemsstaterna.
As of noon today, we had received 22 replies from the Member States.
SwedishÖver 70 bidrag har inkommit från en rad olika sektorer.
More than 70 contributions have been received, from a wide range of actors.
SwedishDe som inkommit med ändringsförslag tycks ogilla själva tanken på en minsta gemensamma nämnare.
Those who tabled the amendments seem to be wrestling with the lowest common denominator itself.
SwedishFör det tredje, ett nytt besvär från BASI: s advokat Holmes har just inkommit till kommissionen.
Thirdly, a new complaint by Mr Holmes, a BASI lawyer, has just been received by the Commission.
SwedishEnligt uppgifter publicerade på webbplatsen för detta initiativ har totalt 156 svar inkommit.
In total, according to data published on the website for this initiative, 156 replies were received.
SwedishSom jag sade måste rådet först ta ställning till ett kommissionsförslag som ännu inte har inkommit.
As I said the Council has yet to study the Commission proposal which has not yet been presented.
SwedishI detta avseende har kommissionen inkommit med goda förslag.
Sound proposals to that end have been tabled by the Commission.
SwedishInga sådana förslag har inkommit, och om jag skall följa arbetsordningen måste jag avslå ert förslag.
No such request has been received, and so, if I follow the Rules, I should dismiss your request.
SwedishDenna fråga har inkommit till parlamentet från framställare.
This question has been put to Parliament by petitioners.
SwedishBernd Lange har å utskottets för miljö vägnar inkommit med ett utmärkt betänkande.
Mr President, Mr Lange has submitted a first-class report on behalf of the Environment Committee.
SwedishInga sådana klagomål har inkommit till kommissionen.
No such complaints have been lodged with the Commission.
SwedishFår jag fråga om det har inkommit någon begäran från kommissionen om att göra ett uttalande om Portugal i dag?
Can I ask whether you have received any request from the Commission to make a statement on Portugal today?
SwedishAlla intresseanmälningar som inkommit under en ansökningsomgång samlas och motiveras av respektive fakultet.
All applications received during an application period will be collected and ranked by the Faculty concerned.