"handlingsplan" traduzione inglese

SV

"handlingsplan" in inglese

SV

handlingsplan {genere comune}

volume_up
1. generale
handlingsplan (anche: åtgärdsplan)
Kommissionens handlingsplan ger konkret form åt Stockholmsprogrammet.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Kommissionens handlingsplan omfattar även utfästelser om partnerskap med AVS.
The Commission action plan also contains commitments to partnerships with the ACP.
Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (debatt)
Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (debate)
handlingsplan (anche: tillvägagångssätt)
Först därefter kan kommissionen gå vidare med ett nytt förslag och en ny handlingsplan.
Only then can the Commission proceed to another decision and another course of action.
En sådan handlingsplan går stick i stäv med EU:s regelverk om fri rörlighet för varor och tjänster.
This course of action runs counter to EU regulations on the free movement of goods and services.
Den handlingsplan mellan EU och Moldavien som vi nyligen har genomfört är ett bra verktyg för att vidareutveckla dessa förbindelser.
There is therefore only one appropriate course of action: to bury the ‘ European Constitution’ once and for all.
2. Business
handlingsplan (anche: åtgärdsplan)
Kommissionens handlingsplan ger konkret form åt Stockholmsprogrammet.
The Commission Action Plan is a consistent embodiment of the Stockholm Programme.
Kommissionens handlingsplan omfattar även utfästelser om partnerskap med AVS.
The Commission action plan also contains commitments to partnerships with the ACP.
Handlingsplan för energieffektivitet: att förverkliga möjligheterna (debatt)
Action Plan for Energy Efficiency: Realising the Potential (debate)

Esempi di utilizzo "handlingsplan" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDet finns ännu en hel del kvar att göra men vi har ingen verklig handlingsplan.
There is still a very great deal left to be done, and no actual plan of action.
SwedishDet måste ses som en handlingsplan eller en färdplan för EU:s engagemang i Irak.
It must be viewed as a plan of action or a roadmap for the EU's involvement in Iraq.
SwedishSlutligen ska inte denna handlingsplan för förnybar energi endast gälla för EU.
Finally, this roadmap for renewable energy should not just be a roadmap for Europe.
SwedishFör första gången kom parterna överens om att anta en gemensam handlingsplan.
For the first time parties agreed to the adoption of a single plan of action.
SwedishDet blev på det sättet en konkret uppföljning av kommissionens handlingsplan.
In that way it was a concrete follow-up of the Commission's plan of action.
SwedishDen 12 december antog deltagarna en principdeklaration och en handlingsplan.
On 12 December, the delegates adopted a Declaration of Principles and Plan of Action.
SwedishJag upprepar dock att vår handlingsplan måste vara att arbeta för en överenskommelse.
However, I repeat, our plan of action must be to work towards an agreement.
SwedishSorgligt nog ger oss unionens yttre handlingsplan ingen anledning att fira.
Sadly, the external agenda of the Union leaves us no cause for celebration.
SwedishPå området rättsliga och inrikes frågor finns det mera glöd i rådets handlingsplan.
In the field of Justice and Home Affairs, there is more sparkle in the Council's agenda.
SwedishI enlighet med dessa slutsatser utarbetades en handlingsplan under andra halvåret 2004.
Firstly, I will say that EU law must be fully enforced by all Member States.
SwedishFör att en verklig, användbar och nödvändig handlingsplan skall skapas.
To make sure there is and will be a real, meaningful and necessary plan of action.
SwedishVi behöver därför en handlingsplan för att hitta och avlägsna detta gamla skadliga avfall.
We therefore need a plan of action to identify and remove this old, harmful waste.
SwedishVi lade fram en handlingsplan och har därefter vidtagit ett antal åtgärder.
We presented a plan of action and have since taken a number of measures.
SwedishI fredags antog ministrarna från Frankrike, Tjeckien och Sverige en handlingsplan.
On Friday, the ministers from France, the Czech Republic and Sweden adopted a plan of action.
SwedishDe 27 ställde i förra veckan kravet att det ska finnas en färdig handlingsplan i juni.
The 27 requested this last week; we expect to have a road map in June.
SwedishVi behöver en ny handlingsplan med en ny tidtabell där slutstationen är medlemskap.
Today, Mr Potoč nik, trains are powered by modern electric motors.
SwedishFör att åstadkomma en balans krävs det en konkret handlingsplan med en fastlagd tidtabell.
In order to achieve a balance, a concrete plan of action with a set timetable is needed.
SwedishVi ställer oss bakom dem, men det är viktigt att strategin följs upp av en handlingsplan.
We support them, but it is important that the strategy is followed up by a plan of action.
SwedishDet innebär att den handlingsplan som föreslås kommer att grundas på vetenskapliga resultat.
This means that the action proposed will be based on scientific results.
SwedishDen 6 augusti träffade Pronk en överenskommelse med Sudans regering om en handlingsplan.
On 6 August, Mr Pronk reached an agreement with the Sudanese Government on a plan of action.