"handläggningstid" traduzione inglese

SV

"handläggningstid" in inglese

SV handläggningstid
volume_up
{genere comune}

handläggningstid

Esempi di utilizzo "handläggningstid" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishKommissionen skulle verkligen föredra att kunna reducera denna handläggningstid.
The Commission would certainly prefer to be able to reduce this time-limit.
SwedishMen de icke-statliga organisationerna ställs inför problemet med att den handläggningstid som går åt innan deras ansökan godkänns, eller avslås, är mycket lång.
But the NGOs have a problem in that the time before an application is approved or rejected is very long.
SwedishKommissionens handläggningstid för att fatta beslut om stödprojekt som anmälts av en medlemsstat är fastställd i rådets förordning 659 / 1999.
The time-limits for the Commission to take a decision on aid projects notified by a Member State are laid down in Council Regulation 659/ 1999.
Swedish(EN) Kommissionens handläggningstid för att fatta beslut om stödprojekt som anmälts av en medlemsstat är fastställd i rådets förordning 659/1999.
The time-limits for the Commission to take a decision on aid projects notified by a Member State are laid down in Council Regulation 659/1999.
SwedishIcke desto mindre så anser kommissionen att med tanke på frånvaron av en handläggningstid för den formella utredningen före förordningen så har förordningen redan medfört vissa framsteg.
Nevertheless, the Commission considers that given the absence of any time-limit for the formal investigation procedure before the regulation, the regulation has already brought some progress.