"höger" traduzione inglese

SV

"höger" in inglese

EN

SV höger
volume_up
{aggettivo}

1. generale

höger
volume_up
right {agg.} (the opposite of left)
Kan ni säga mig om skriften skrivs från höger till vänster eller från vänster till höger?
Can you tell me if the direction of writing is right to left or left to right?
Symbolen till höger på linjallisten visar höger indrag för det aktuella stycket.
This icon on the right of the ruler marks the right indent of the current paragraph.
Den undre trekanten till höger anger dokumentets högermarginal.
The right bottom triangle indicates the right border of the document.
höger
volume_up
offside {agg.} [Brit.] (traffic)

2. Sport: "ridning"

höger
volume_up
off {agg.} (riding)
Frågan om romerna är varken en höger- eller en vänsterfråga, utan helt enkelt ett allvarligt och olöst problem som kräver omedelbara åtgärder och som har skjutits upp alltför länge.
The Roma issue is neither a right-wing nor a left-wing issue but simply a serious and unsolved problem requiring urgent action, and that has been put off for too long.

Sinonimi (svedese) per "höger":

höger
Swedish

Esempi di utilizzo "höger" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishJag är missnöjd med mycket som jag har läst om förhören, både på vänster och höger sida.
We have more than enough challenges ahead of us for us to be playing little games.
SwedishOm du vill göra det klickar du på Skriv ut överst till höger på sidan.
To do this, click the print icon that appears at the top of the left panel.
SwedishDen politiska sammansättningen är ett tydligt steg åt höger för EU.
Madam President, for me, there are two reasons for voting against this proposed Commission.
SwedishDetta konstaterades tydligt i eftermiddags av talare från både höger och vänster.
Under the leadership of President Barroso, the European Commission has recently proposed a new partnership for growth and jobs.
SwedishKlicka på länken länka till den här sidan längst upp till höger på kartan.
SwedishDu kan också använda... till höger om textfältet och söka efter URL:n.
SwedishNya sidor skapar du t.ex. genom att klicka på det fria området till höger om sidflikarna vid arbetsområdets nedre kant.
You can create new slides by clicking in the area next to the tabs at the bottom of the work area.
SwedishDetta Europa skapades för att förhindra att totalitarism alls skulle kunna återuppstå, vare sig från vänster eller höger.
In 1933, my father was a lawyer; he defended the Red Assistance and he should have been arrested.
SwedishSom så ofta var det nonsens; han talade om en omröstning där vänster stod mot höger, men jag röstade på samma sätt som han.
   – Mr President, I rise to speak in response to what my old schoolfriend Mr Duhamel has just said.
SwedishMan reformerar också till höger och vänster.
SwedishDetta betyder nämligen också att vi kan få slut på det bristande engagemanget och splittringen till höger och vänster i politiken.
I am in favour of earmarking; we should be able to admit to this in this Chamber, and I am the first to do so.
SwedishDu öppnar dem med höger musknapp.
SwedishMen så fort man talar om att harmonisera sanktioner rycker vissa här i kammaren till - till höger likaväl som till vänster, där uppe och där nere.
That is why I think that this Amendment No 3 which Mr Piecyk has drafted as rapporteur is excellent.
SwedishErnst Höger är fortfarande vid full vigör, han finns bland oss full av energi och han säger att ”livet är vackert”.
Ernst Höger is still alive and kicking, he walks among us, full of life and full of energy and he tells us that 'life is beautiful'.
SwedishOm du markerar det här alternativet kan du i rotationsfältet till höger ange ett maximalt antal utskriftssidor som hela dokumentet ska skrivas ut på.
Choose this option to specify the maximum number of pages on which the entire document is to be printed.
SwedishOm du markerar det här alternativet, kan du i rotationsfältet till höger välja en förstorings - eller förminskningsfaktor som alla utskrivna sidor ska skalas med.
Choose this option to specify an enlargement or reduction factor to scale all printed pages.
SwedishDe letas sedan upp i den markerade bitmappen eller metafilsgrafikobjektet och byts ut mot de färger som du har valt till höger om de sökta färgerna.
These colors will be searched for in the selected Bitmap or Meta file Graphic and will replace the other colors.
SwedishJag tror att även ni skulle försvara er om ni nämndes i samma andetag som UK Independence Party eller andra partier som står ännu längre till höger.
That is one of the areas where the Commission’ s actions should be strengthened by actions by the Members States and industry.
SwedishOm du vill dela en karta eller sökresultat söker du efter platsen som du vill dela och klickar på Skicka eller Länk uppe till höger på kartan.
If you'd like to share a map or a set of search results, search for the location you'd like to share, then click at the top of the left panel.
SwedishOm vi nu inte visste det innan så kan vi lära oss att en diktatur – det må vara en höger- eller vänsterdiktatur – inte medger några kompromisser.
In case we have not known it so far, we can now learn the fact that a dictatorship – be it rightist or leftist – does not allow compromises.