"hålla huvudet kallt" traduzione inglese

SV

"hålla huvudet kallt" in inglese

SV

hålla huvudet kallt {verbo}

volume_up
hålla huvudet kallt (anche: vara klar i huvudet)

Traduzioni simili a "hålla huvudet kallt" in inglese

hålla verbo
huvud- aggettivo
kall sostantivo
kall aggettivo
hallå sostantivo
hallå interiezione
hälla verbo

Esempi di utilizzo "hålla huvudet kallt" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishI dessa känslomässiga tider behöver vi hålla huvudet kallt och få tydlig information.
Because in these emotional times, we need some cool heads and clear information.
SwedishVi måste hålla huvudet kallt men vi måste också kraftfullt fördöma vad som hände igår.
We need to keep a cool head, but we also need firmly to condemn what happened yesterday.
SwedishJa, Martin Schulz, vi måste hålla huvudet kallt, men vi måste också välja sida.
Yes, we need to keep a cool head, Mr Schulz, but we also need to choose which side we are on.
SwedishNär temperaturen stiger gäller det att hålla huvudet kallt.
Mr President, when the situation heats up, we have to keep cool heads.
SwedishJag pläderar därför för detta, att trots all möda hålla huvudet kallt.
I would ask, therefore, that we keep a cool head despite our concern.
SwedishAtt visa deltagande och hålla huvudet kallt - så bör vi agera just nu.
Sympathy and a cool head are, I believe, the two things which should guide our actions now.
SwedishDetta måste vi politiker vara mycket väl medvetna om, och vi måste försöka att alltid hålla huvudet kallt.
We politicians must be acutely aware of this and try to keep a cool head at all times.
SwedishDetta är ett tillfälle där man bör hålla huvudet kallt och föra en vettig diskussion.
SwedishAllt detta innebär mycket stora utgifter, och vi bör hålla huvudet kallt och avstå från förolämpningar.
All this involves very considerable expense, and we should keep cool heads and refrain from insults.
SwedishDet är dock viktigt att hålla huvudet kallt när man antar befintliga och framtida utmaningar på energiområdet.
Nevertheless, it is important to keep a cool head when addressing present and future energy challenges.
SwedishFår jag därför råda er att hålla huvudet kallt nu.
May I therefore advise you to keep a cool head now.
SwedishI detta skede är det klokt att hålla huvudet kallt, stärka redan befintliga åtgärder och invänta nya forskningsresultat.
At this stage it is reasonable to remain cool, reinforce the measures that exist, and await the outcome of new studies.
SwedishVi bör alla hålla huvudet kallt, men min åsikt i den senare frågan är tydlig för alla i det här rummet som vill veta.
We should all keep cool heads, but my opinion about that latter issue is clear to everybody in this room that wants to know.
SwedishJag hoppas att kommissionen kommer att vara opartisk och hålla huvudet kallt när den utarbetar dessa texter.
I would like to express the hope that, in formulating these documents, the Commission will maintain a measure of detachment and a cool head.
SwedishMen vi måste hålla huvudet kallt.
SwedishEU måste hålla huvudet kallt och tänka igenom vilka effekter en omprövning av kärnenergistrategin skulle få för energimarknaden.
Europe must think through with a clear head the effects that a re-thinking of nuclear energy strategy would have on the energy market.
Swedishhålla huvudet kallt
Swedishhålla huvudet kallt
SwedishSamtidigt måste vi hålla huvudet kallt, eftersom reaktionerna på finansmarknaderna är starkt överdrivna, med tanke på budgetproblemets omfattning.
At the same time, we must keep a cool head because, given the extent of the budget problem, the reactions on the financial markets are seriously exaggerated.
SwedishJag anser emellertid att vi måste hålla huvudet kallt och inse att krisen påverkar luftfartsindustrin snabbare och kraftigare än någonsin tidigare.
However, I do believe that we need to keep a cool head and recognise that the crisis is affecting the aviation sector more quickly and more profoundly than ever before.