"granskat" traduzione inglese

SV

"granskat" in inglese

EN

SV granskat
volume_up
{participio perfetto}

granskat

Esempi di utilizzo "granskat" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishEfter att ha granskat det vill jag dock göra ett par mer kritiska anmärkningar.
Having examined it, however, I am forced to make a few more critical remarks.
SwedishEn undersökning som nyligen företagits av UNCTAD har granskat förslagets effekter.
An investigation recently undertaken by UNCTAD looks at the effects of the proposal.
SwedishFöljaktligen har budgetutskottet granskat budgetförslaget mycket noggrant.
As a result, the Committee on Budgets examined the draft budget very carefully.
SwedishJag har också granskat några av de mindre frågorna, som ledamöternas bilservice.
I have also looked into some of the smaller issues such as the car service for Members.
SwedishDetta är ingen ny fråga och medierna i Indien har redan granskat den ingående.
This is not a new issue and it has been extensively investigated by the media in India.
SwedishJag har omsorgsfullt granskat alla resolutioner som lagts fram av de politiska grupperna.
I have carefully examined all of the proposed resolutions of the political groups.
SwedishTalrika regionala organisationer runtom i världen har redan granskat dessa frågor.
Numerous regional organisations around the world have already been examining these issues.
SwedishI den gemensamma ståndpunkt som vi har granskat, införlivas 25 av dessa ändringsförslag.
The common position that we have been examining incorporates 25 of these amendments.
SwedishJag har med intresse granskat det betänkande som antagits av miljöutskottet.
I was interested to see the report adopted by the Environment Committee.
SwedishJag tackar därför föredraganden och alla de som har granskat den här texten än en gång.
To be perfectly frank, we have really initiated a form of cooperation based on trust.
SwedishJag tackar därför föredraganden och alla de som har granskat den här texten än en gång.
I therefore once again thank your rapporteur and all those who have examined this text.
SwedishVi har granskat denna synnerligen viktiga fråga i nära samarbete med experter från WHO.
We have examined this crucial question in close collaboration with experts from the WHO.
SwedishVi har därför granskat uppfyllandet av dessa kriterier särskilt noggrant.
We were particularly careful to check that these criteria had been met.
SwedishJag är intresserad av geopolitik, och har granskat den sidan av rekommendationen.
I have also looked at the draft recommendation from the perspective of my geopolitical interest.
SwedishRevisionsrätten har dock granskat program som Eurostat genomfört i samband med andra revisioner.
The Committee on Budgetary Control was informed of this on a number of occasions.
SwedishEtt utskott som redan har granskat många av dessa ändringsförslag och som förkastat dem.
A committee which has already examined a great many of these amendments and rejected them.
SwedishJag har just granskat texten till ett gemensamt resolutionsförslag.
I have just been looking at the text of the joint motion for a resolution.
SwedishEfter att ha granskat betänkandet vill jag kommentera några specifika punkter, nämligen:
Examining the report, I should like to comment in particular on certain paragraphs, such as:
SwedishVåra avdelningar har granskat frågan och punkten kan mycket väl godkännas.
The services responsible have considered this question and the paragraph is in fact admissible.
SwedishVi har granskat ifrågavarande ändringsförslag mycket ingående.
Yes, Mr Fayot, we have examined these amendments very carefully.