"grannland" traduzione inglese

SV

"grannland" in inglese

SV grannland
volume_up
{neutro}

grannland (anche: granne, nästa)
volume_up
neighbour {sostantivo} [Brit.]
Det är ett grannland till Lettland, Litauen och Polen, till det utvidgade EU.
It is a neighbour of Latvia, Lithuania and Poland, of the enlarged EU.
Vi stöder demokratiska och ekonomiska processer i vårt östliga grannland.
We support democratic and economic processes in our eastern neighbour.
Vårt grannland Ukraina är fast omslutet av den europeiska grannskapspolitiken.
Our neighbour Ukraine is firmly embedded in the ENP.
grannland (anche: granne, nästa)
volume_up
neighbor {sostantivo} [Amer.]
Och här är fredliga Zambia, ett grannland - 15 procent.
And this is peaceful Zambia, neighboring country -- 15 percent.
Våra grannländer tar nu stora kliv inom gruvnäring och satsar på forskning inom området.
Our neighbors are now taking major steps in the mining industry and is investing in science the area.
Even between neighbors.

Esempi di utilizzo "grannland" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDessa människor dog när de försökte hjälpa sina medmänniskor i ett grannland.
These people died trying to help their fellow humans in a neighbouring country.
SwedishDetta är en smädelse mot väljarna i mitt grannland, vilken jag inte kan ställa upp på.
This is a smear on the voters in my neighbouring country which I cannot condone.
SwedishVitryssland kommer inom kort att bli ett grannland till oss.
Mr President, Belarus will soon be one of our neighbouring countries.
SwedishMuslimerna har dock tråkigt nog inget grannland som kan ge dem ett pass.
The Muslims, however, sadly have no neighbouring country that will give them a passport.
SwedishVi diskuterar vårt största grannland, som har en gräns på 700 km mot Europeiska unionen.
It is very difficult to say anything original before this House today.
SwedishSom ett kommande grannland till EU är Moldavien av stor betydelse för oss.
As a future neighbouring country to the European Union, Moldova is of great importance to us.
SwedishVi måste också komma ihåg att ett kandidatland, Turkiet, är grannland till Irak.
We also have to bear in mind that one candidate country, Turkey, is a neighbouring country of Iraq.
SwedishÖversvämningar orsakar förödelse i Ungern och dess grannland Slovakien.
(HU) Madam President, floods are causing devastation in Hungary and in neighbouring Slovakia.
SwedishFinns det någon som vill vänta i en kö vid gränsen för att komma in i ett grannland?
Is there anyone who wants to wait in a queue at the border in order to enter a neighbouring country?
SwedishEn man som av egenintresse attackerar ett fredligt grannland.
This is a man who, out of self-interest, has attacked a peaceful neighbouring country.
SwedishJag känner till exempel till ett bageri som byggdes i ett grannland.
I know of the example of a bakery built in a neighbouring country.
SwedishI augusti ockuperade Ryssland nästan ett självständigt grannland.
Last August, Russia almost occupied a sovereign neighbouring state.
SwedishSyrien ockuperar stora delar av Libanon, dess grannland.
Syria is in occupation of large parts of Lebanon, its neighbouring country.
SwedishTänk dig att du reser från Strasbourg till ett grannland.
Imagine that you are travelling from Strasbourg to a neighbouring country.
SwedishMauritius-avtalet liknar i mycket hög grad Madagaskars, Mauritius är ju ett grannland.
The Mauritius agreement is very similar to the one with Madagascar, Mauritius being a neighbouring island.
SwedishJag hoppas att namnet på Tysklands mystiska grannland inte börjar med bokstaven ?
I hope that the name of this mysterious Member State neighbouring Germany does not begin with the letter 'F'.
SwedishSom ett kommande grannland till EU är Moldavien av stor betydelse för oss.
The Union has still not carried out its own investigations into changes in access to human rights in China.
SwedishJag hoppas att namnet på Tysklands mystiska grannland inte börjar med bokstaven?
I hope that the name of this mysterious Member State neighbouring Germany does not begin with the letter 'F '.
SwedishJag stöder också ett enat Ukraina, ett land som både är vår partner och ett mäktigt grannland.
Despite the harsh eastern winter, the spirit of European democracy is once again decisively on the march.
SwedishEtt ord om ett grannland i Mellanöstern, nämligen Turkiet.
A word about a neighbouring country in the Middle East: Turkey.