"funnen" traduzione inglese

SV

"funnen" in inglese

EN
SV

funnen {aggettivo}

volume_up
funnen (anche: upphittad, hittad)
Och röntgenläkarens rapport sa: "Ingen cancer funnen" Men det var inte vad som var meningen att han skulle göra med den.
And the radiologist report said, "No cancer found." Well that's not what he was supposed to do with it.
Och före år 2000 -- kom ihåg nu, triceratops blev först funnen på 1800-talet -- före år 2000 hade ingen någonsin sett en ung triceratops.
And before the year 2000 -- now remember, Triceratops was first found in the 1800s -- before 2000, no one had ever seen a juvenile Triceratops.
Vi gav proverna till Mary Schweitzer, och hon kunde faktiskt fastställa att denna B-rexen var av honkön baserat på märgvävnad funnen inuti benet.
We gave samples to Mary Schweitzer, and she was actually able to determine that B-rex was a female based on medullary tissue found on the inside of the bone.