"fingra" traduzione inglese

SV

"fingra" in inglese

SV

fingra {verbo}

volume_up

Sinonimi (svedese) per "fingra":

fingra
Swedish

Esempi di utilizzo "fingra" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishLösningen är att på inget sätt fingra på de anställdas rättigheter i små företag.
The solution is not to tamper in any way with the rights of workers in small businesses.
SwedishDet innebär att vi redan kommer att fingra på jordbruksbudgetens marginaler.
That means that we will already be groping around in the margins of the agricultural budget.
SwedishMiljöutskottet försöker här att gå in och fingra på nationella frågor.
The Environment Committee is trying to interfere with national matters.
SwedishFingra inte på dessa svårt vunna framgångar.
SwedishMan får inte i något fall fingra på avtalssuveräniteten - en mycket god sak - som det krävs i punkt 7 av Van Lancker.
Under no circumstances can there be any tampering with free collective bargaining - a great good - as is demanded at point 7 by my colleague Mrs van Lancker.
SwedishLåt oss först se till att fördraget träder i kraft och pröva saker i praktiken innan vi återgår till att på nytt fingra på den överenskomna maktbalansen.
Let us first bring the treaty into force and try things out in practice before returning to tampering afresh with the agreed balance of power.