"förfarande" traduzione inglese

SV

"förfarande" in inglese

SV förfarande
volume_up
{neutro}

1. generale

förfarande (anche: procedur, tillvägagångssätt)
volume_up
procedure {sostantivo}
Detta förfarande är oacceptabelt ur demokrati- och integrationspolitisk synvinkel.
This procedure is unacceptable from a democratic and integrationist perspective.
Ett förenklat förfarande är oansvarigt, likaså kategori I och ett förfarande för flera stater.
A simplified procedure is irresponsible, as is Category I and the majority-state procedure.
Det finns ett annat mycket sällsynt förfarande som är det påskyndade förfarandet.
There is one other, very rare procedure, which is the accelerated procedure.
förfarande (anche: verksamhet, bruk, arbete, verkan)
volume_up
operation {sostantivo}
I framtiden måste naturligtvis samma förfarande genomföras för inkomster.
Logically, the same operation will have to be undertaken in future for revenues.
Det blev ett långvarigt förfarande i en fråga som är extremt komplicerad.
Conciliation was a lengthy operation on an extremely difficult subject.
Vi är nu redo att införa detta förfarande för nästa mandatperiod.
We are now ready to introduce this operation for the next period.

2. Business

förfarande
volume_up
procedure {sostantivo}
Detta förfarande är oacceptabelt ur demokrati- och integrationspolitisk synvinkel.
This procedure is unacceptable from a democratic and integrationist perspective.
Ett förenklat förfarande är oansvarigt, likaså kategori I och ett förfarande för flera stater.
A simplified procedure is irresponsible, as is Category I and the majority-state procedure.
Det finns ett annat mycket sällsynt förfarande som är det påskyndade förfarandet.
There is one other, very rare procedure, which is the accelerated procedure.
förfarande
volume_up
practice {sostantivo}
Det är ett korrekt förfarande, ett demokratiskt förfarande.
That is correct practice, democratic practice.
Detta är ett oacceptabelt förfarande som jag inte är villig att stödja.
This is clearly an unacceptable practice that I am not willing to support.
För det andra: har detta förfarande tillämpats inom EU efter den 1 januari 2002?
Secondly, has this practice occurred on EU territory since 1 January 2002?
förfarande
volume_up
proceeding {sostantivo}
För det första, det finns ett prejudikat för detta förfarande.
Firstly, there is a precedent for this way of proceeding.
I Belgien har företaget Serverscheck inlett ett rättsligt förfarande mot Google.
In Belgium the company Serverscheck has instituted legal proceedings against Google.
Kommissionen hänvisas då till ett långvarigt förfarande för brott mot fördraget.
The Commission has to fall back on lengthy breach of treaty proceedings.

Sinonimi (svedese) per "förfarande":

förfarande

Esempi di utilizzo "förfarande" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDenna kommuns förfarande står definitivt i strid med de kommande bestämmelserna.
The conduct of this municipality is certainly a breach of the future provisions.
SwedishVi får ändå inte glömma hur detta förfarande i parlamentet i allmänhet går till.
We nevertheless have to remember what this process in Parliament is like generally.
SwedishVi har en debatt i eftermiddag om budgeten, då detta förfarande skall tillämpas.
We have a debate this afternoon on the budget where catch-the-eye is to be applied.
SwedishVilka principer gäller vid fördelningen av medel och vilket förfarande tillämpas?
What principles determine the allocation of funds, and what procedures apply?
SwedishI Belgien har företaget Serverscheck inlett ett rättsligt förfarande mot Google.
In Belgium the company Serverscheck has instituted legal proceedings against Google.
SwedishDet är av den anledningen vi håller fast vid vår begäran om brådskande förfarande.
It is for that reason that we maintain our request for an urgency on this subject.
SwedishCentrala distriktsdomstolen i Buda inledde ett förnyat förfarande den 31 mars 2010.
The Central District Court of Buda opened renewed proceedings on 31 March 2010.
SwedishDetta är en nödvändigt, pragmatiskt förfarande som tillåter betydande framsteg.
This is a necessarily pragmatic approach which allows significant progress.
SwedishDärför vill vi inte här ta upp en ensidig preferens av ett visst förfarande.
That is why we do not wish to come down on the side of any particular process.
SwedishDetta förfarande borde även tillämpas på kontrollen av subsidiaritetsprincipen.
This process should also apply to monitoring the principle of subsidiarity.
SwedishOm detta är fallet har vi inte längre någon anledning att genomföra något förfarande.
If it does so, we no longer have any grounds on which to institute proceedings.
SwedishFör att nå framgång krävs ett gemensamt förfarande med tillräckligt stöd i samhället.
To achieve success, a joint approach is needed with sufficient popular support.
SwedishVi har ett förslag om förfarande från ordföranden för utskottet för jordbruk.
The chairman of the Committee on Agriculture has tabled a procedural motion.
SwedishKäranden inledde därför ett straffrättsligt förfarande mot Tamás Deutsch.
Accordingly, the accuser brought the criminal proceedings against Tamás Deutsch.
SwedishEn avsevärd hänsyn kommer att tas till parlamentets resolution under detta förfarande.
Considerable account will be taken of Parliament's resolution in this process.
SwedishKommissionen hänvisas då till ett långvarigt förfarande för brott mot fördraget.
The Commission has to fall back on lengthy breach of treaty proceedings.
SwedishDetta föranleder frågan om detta förfarande över huvud taget har varit till nytta för dem.
This begs the question whether this exercise has been all that helpful for them.
SwedishDetta vårt skarpaste vapen har vi satt in, och nu pågår ett förfarande vid domstolen.
We have used that ultimate weapon and proceedings are now under way before the Court.
SwedishJag kan tyvärr inte gratulera rådet till deras prestationer i detta förfarande.
Regretfully I cannot offer congratulations to the Council for their part in this process.
SwedishFör det tredje är jag säker på att vi i vårt förfarande i dag har ställt ett villkor.
Thirdly, I am sure that in our proceedings today, we have set a condition.