"explosion" traduzione inglese

SV

"explosion" in inglese

volume_up
explosion {gen. com.}
EN

"explosion" in svedese

volume_up
explosion {sostantivo}

SV explosion
volume_up
{genere comune}

En explosion inträffade till och med på en bensinstation - vi har sett bilderna.
There has even been an explosion - we have seen pictures of it - in a petrol station.
Vi befinner oss i den absoluta inledningen av en explosion av denna industri på denna kontinent.
We are at the very beginning of an explosion of this industry on this continent.
Detta håller på att leda till en social explosion och till enorma orättvisor.
This is leading to a social explosion and comprehensive injustice.
explosion (anche: stöt, sprängladdning, tjut, vindstöt)
volume_up
blast {sostantivo}
FBl hittar honom i ravinen någon mil från explosionen.
The feds are going to find them crashed in a ravine five miles from the blast site.
En av utmaningarna med att utveckla skydd till fordon som ska stå emot spränglasten från minor är att förutse var explosionen kommer att ske.
One of the challenges of developing protection for vehicles to resist blast load from the mines is to predict where the explosion will occur.
Jag är helt övertygad om att EU måste inta en offensiv attityd och bli ledande när det gäller konkurrenskraft och därför måste investera i en investera i en explosion av innovationer.
I am utterly convinced that the EU must take an offensive stance and take a firm front runner position in competitiveness, and must therefore invest in an innovation blast.
explosion (anche: fest, punktering, skiva, partaj)
volume_up
blowout {sostantivo}
explosion (anche: ström, utbrott, anfall, salva)
volume_up
burst {sostantivo}
explosion (anche: detonation)
volume_up
detonation {sostantivo}

Sinonimi (svedese) per "explosion":

explosion

Sinonimi (inglese) per "explosion":

explosion

Esempi di utilizzo "explosion" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishRisken är stor för en explosion av främlingsfientlighet bland medborgarna.
The risk of an outbreak of xenophobia among civilians is indeed great.
SwedishDetta kommer att orsaka en explosion i butikspriserna, som drabbar de fattigaste värst.
This will have the effect of sending retail prices soaring, affecting worst those least able to pay.
SwedishLiUs årliga internationella studentfest, iDay, var tillbaka igen den 16 maj med ännu en mångkulturell explosion.
Text and images (from the wolf enclosure in Kolmården): Gunilla Pravitz  
SwedishMan påpekade ständigt att detta kunde leda till en explosion.
Again and again it was pointed out that it could explode.
SwedishDet har skett ytterligare en explosion bara för några minuter sedan.
I simply propose that we do not open a debate now.
SwedishVi står inför en formlig explosion av trafikvolymerna, och detta fenomen kommer att intensifieras ännu mer i och med utvidgningen.
We are faced with a boom in freight transport, which will expand even further with enlargement.
SwedishLiUs årliga internationella studentfest, iDay, var tillbaka igen den 16 maj med ännu en mångkulturell explosion.
In the pictures above Roger Magnusson inspects the Arwen electron microscope, guided by fellow doctoral student Linda Karlsson.
SwedishLiUs årliga internationella studentfest, iDay, var tillbaka igen den 16 maj med ännu en mångkulturell explosion.
If you are not logged in you need to validate/ make the comments you post active through an email sent to an e-mail address provided by you.
Swedish

 

LiUs årliga internationella studentfest, iDay, var tillbaka igen den 16 maj med ännu en mångkulturell explosion.

Swedish 

LiUs årliga internationella studentfest, iDay, var tillbaka igen den 16 maj med ännu en mångkulturell explosion.

SwedishAllmänheten kommer att informeras om riskerna med kemikalier med hjälp av symboler som anger risken för explosion, brand, cancer och förgiftning.
The public will be informed about the dangers of chemicals through pictograms which shall indicate the risks concerning explosions, fire, cancer and poison.
Swedish

 

LiUs årliga internationella studentfest, iDay, var tillbaka igen den 16 maj med ännu en mångkulturell explosion.

SwedishFörutom detta tycks poliskårens samlade provokationer och maktmissbruk gentemot befolkningen också vara en orsak till denna verkliga explosion av ilska.
Provocation and other abuses of authority by the police with respect to the population also seem to be at the root of this positive outburst of anger.
SwedishIllegal ledning från vattenförråd och frågor om tillgång i kombination med nationalistisk rivalitet skulle lätt kunna ge upphov till en explosion i vilket ögonblick som helst.
Illegal tapping of water supplies and questions of water access intermingled with nationalist rivalries could easily explode at any moment.
SwedishDet går inte att dölja den här affären och förr eller senare kommer det att ske en ny explosion och ni kan inte skapa demokrati utifrån multinationella militärkaserner.
This situation will not die away. Sooner or later it will boil up again and you will discover that you cannot establish real democracy at the point of a multinational gun.
SwedishSedan dess har kapitalmarknaderna och de överlåtbara värdena fortsatt att utvecklas - de har genomgått en ohejdad exponentiell explosion mot bakgrund av en ohämmad finansiell globalisering.
Since then, the capital market and transferable securities have not just continued to evolve; thanks to unbridled financial globalisation, they have exploded exponentially and without restraint.