"blivande" traduzione inglese

SV

"blivande" in inglese

SV

blivande {aggettivo}

volume_up
1. generale
blivande (anche: outvecklad, foster-)
blivande (anche: kommande, framtida)
De blivande medlemsstaternas andel av det totala lånebeloppet måste öka.
There must be an increase in the future Member States' share of the total loans.
De blivande medlemsstaternas andel av det totala lånebeloppet måste öka.
There must be an increase in the future Member States'share of the total loans.
Trots det kräver unionen sådana bestämmelser av de blivande medlemsstaterna i Central- och Östeuropa.
In spite of this, it insists that the future Member States in central and eastern Europe adopt such provisions.
2. colloquiale
Det lärde vi oss när ni valdes, herr Barroso, när ni fick majoritet så att ni nu är kommissionens blivande ordförande.
We learned that from your election, Mr Barroso, when you gained a majority, so that you are the intended future President of the Commission.

Sinonimi (svedese) per "blivande":

blivande

Esempi di utilizzo "blivande" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishVi talar om informationen till blivande patienter som skall genomgå denna operation.
We talk about the information to prospective clients undergoing this operation.
SwedishI dag har alla medborgare i de blivande medlemsstaterna blicken riktad mot oss.
Today, all the citizens in the acceding countries are looking towards us.
SwedishFör att läsa kurser eller program måste blivande studenter först anmäla sig till dessa.
In order to study courses or programmes, students must first apply for them.
SwedishBlivande herr ordförande! Liberaler och demokrater ger er lov att sätta igång med arbetet.
Mr President-elect, Liberals and Democrats offer you a licence to get to work.
SwedishDen infrastruktur som krävs i en modern ”blivande stat” saknas.
They do not have the infrastructure that is required for a modern 'state-to-be'.
SwedishDe blivande medlemsländerna sitter redan nu med runt bordet i rådet och i parlamentet.
Already the newly acceding Member States are sitting around the Council table and in Parliament.
SwedishJag har varit i 33 stater, däribland Europeiska unionens stater och blivande kandidatländer.
I have been to 33 States, including the European Union States and candidate States of tomorrow.
SwedishEndast 20 procent av amerikanska blivande mödrar dricker under graviditeten.
Only 20% of American mothers-to-be drink in pregnancy.
SwedishDetta förfarande ställer helt klart kommissionens blivande ordförande i en svår position.
This procedure, it is clear, puts the President-elect of the Commission in an uncomfortable position.
SwedishMedlemsstater, blivande medlemsstater och tredjeländer bör respektera den nya regelramen.
Member States, would-be Member States and third countries should respect the new regulatory framework.
Swedish. – Herr talman, herr blivande ordförande för kommissionen ...
   . Mr President, Mr President-designate of the Commission ...
SwedishJag har varit i 33 stater, däribland Europeiska unionens stater och blivande kandidatländer.
I have had 334 meetings with visiting personalities and politicians and 16 visits by Heads of State.
SwedishKöpenhamnskriterierna gäller för alla blivande kandidatländer.
The Copenhagen criteria apply to all candidates for accession.
SwedishKöpenhamnskriterierna gäller för alla blivande kandidatländer.
Mr President, Mr Toubon has asked what sort of Europe we want.
SwedishVidare är det nödvändigt att även ge de blivande medlemsstaterna en röst i den här viktiga diskussionen.
In addition, it is also necessary to give the applicant states a vote in this important debate.
SwedishBeslutet om hur dessa tjänster skall tillsättas kommer att ligga hos den blivande direktören för OLAF.
Last night, the Committee on Budgetary Control established a hearings procedure for the candidates.
SwedishMen det som är mycket viktigt är vilken behörighet och vilket mandat den blivande enheten får.
What is crucial, however, is the scope of the competences of the institution that is set up, and its mandate.
SwedishVi måste visa de blivande medlemsstaterna att vi kan göra bättre än så och hjälpa dem att göra samma sak.
We need to show the accession states that we can do better than that and help them to do the same.
SwedishMedlemsstater, blivande medlemsstater och tredjeländer bör respektera den nya regelramen.
We Socialist MEPs wanted the discharge of waste to any receiving body of water to be authorised before the operation.
SwedishAldrig tidigare har en blivande medlemsstat utsatts så detaljerat för allas kritiska blickar.
Never before was a prospective Member State exposed under such a harsh light to the critical eyes of one and all.