"befattningshavare" traduzione inglese

SV

"befattningshavare" in inglese

SV

befattningshavare {genere comune}

volume_up
befattningshavare (anche: tjänsteman, offentlig, ämbetsman)
Så är det anmärkningsvärt ofta när ledande befattningshavare är föremål för utredning.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
De statliga bankerna måste sluta upp med vanan att generöst ge krediter till befattningshavare.
The national banks must stop the custom of awarding generous loans to officials.
Vissa kinesiska befattningshavare anser att vår rörelse är en separatiströrelse, men det är det inte.
Basically, some Chinese officials consider our approach to be that of a separatist movement, but it is not.
befattningshavare (anche: tjänsteman)
Jag tror inte att du tar upp frågan med rätt befattningshavare.
I do not believe that you are addressing this issue to the right office holder.

Esempi di utilizzo "befattningshavare" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishSå är det anmärkningsvärt ofta när ledande befattningshavare är föremål för utredning.
This is remarkably often the case where senior officials are under investigation.
SwedishDe statliga bankerna måste sluta upp med vanan att generöst ge krediter till befattningshavare.
The national banks must stop the custom of awarding generous loans to officials.
SwedishStyrelsen har avvecklat rörlig ersättning till ledande befattningshavare.
The Board has phased out variable remuneration for senior executives.
SwedishFör andra ledande befattningshavare skall ITP-avtalet tillämpas, med en pensionsålder på 65 år.
The ITP agreement shall be applied for other senior executives with a retirement age of 65.
SwedishVissa kinesiska befattningshavare anser att vår rörelse är en separatiströrelse, men det är det inte.
Basically, some Chinese officials consider our approach to be that of a separatist movement, but it is not.
SwedishJag hoppas också att vi får se fler kvinnliga Europaparlamentariker och fler kvinnor bland EU:s högsta befattningshavare.
I also hope that we will have more women in the European Parliament and in top EU posts.
SwedishNågot utestående aktie- och aktiekursrelaterat incitamentprogram för styrelse och ledande befattningshavare finns inte.
There is no outstanding share or share price-related incentive program for the Board of members of the Executive Committee.
SwedishVi kommer att lägga fram ett initiativ om ersättningar till ledande befattningshavare i företag, som bygger på en granskning av vår rekommendation från 2004.
We will come with an initiative on executive pay, based on a review of our 2004 recommendation.
SwedishBolaget erbjuder alla anställda förutom vd, ekonomichefen och ledande befattningshavare, ett generellt incitamentsystem.
With the exception of the President, the Chief Accounting Officer, senior executives, the company offers all employees a general incentive system.
SwedishEU:s senfärdighet att reagera på lämplig nivå var djupt chockerande och är helt oacceptabel, eftersom inga högre befattningshavare inom EU framträdde.
The EU's delay in responding at an appropriate level was deeply shocking and is unacceptable; senior EU leaders were not visible.
SwedishOch fiskerikommissionären är inte ens här - med den största respekt för kommissionens befattningshavare, fiskerikommissionären borde sitta där.
And the Fisheries Commissioner is not even here - with the greatest respect to the Commission officials, the Fisheries Commissioner should be sitting there.
SwedishErsättningsvillkorBolaget följer statens riktlinjer för anställningsvillkor för ledande befattningshavare i företag med statligt ägande (2009-04-20).
Terms and conditions of remunerationThe company follows the state's guidelines on the terms and conditions of remuneration for senior executives in companies with state owner-ship (April 20, 2009).