SV

använd {aggettivo}

volume_up
använd (anche: begagnad)
volume_up
used {agg.} (second-hand)
Använd de här rotationsknapparna till att definiera ett vågrätt avstånd.
This spin box can be used to determine the horizontal distance.
Använd de här rotationsknapparna till att definiera ett lodrätt avstånd.
This spin box can be used to determine the vertical distance.
Rätt använd kan biotekniken bidra till ekologisk, ekonomisk och social tillväxt.
Used properly, biotechnology can contribute to ecological, economic and social growth.

Sinonimi (svedese) per "använd":

använd
Swedish
använda

Esempi di utilizzo "använd" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishAnvänd följande formatkoder i ett avsnitt om Du vill skapa platshållare för tal.
To create placeholders for numbers, enter the following format codes in a section.
Swedish(Applåder) För att göra det, använd inte jordbruksnäringens modell för framtiden.
(Applause) To do that, don't look at the agribusiness model for the future.
SwedishAnvänd det här felsökningsverktyget om du vill överklaga ett överträdelsemeddelande.
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
SwedishAnvänd vyalternativet " Alla mallar " eller hierarkisk visning i Stylist.
Switch the Stylist to the " All Styles " view or to the hierarchical view.
SwedishAnvänd detta svar till varje begäran om access från appletar och skript på servern 0.
Remember this decision for all applets and scripts on the "0" server.
SwedishKlicka här om Du vill ta bort den markerade tilldelningen av sammanhang och använd mall.
Click here to remove the current context assigned to the selected style.
SwedishAnvänd hårkorset för att rita upp en ram som visar den nya platsen för stycket.
With the crosshairs, create a selection frame which defines the new location for the paragraph.
SwedishAnvänd standardtexten i faxet eller redigera den enligt dina önskemål.
Accept the default text or modify it according to your own preferences.
SwedishAnvänd standardtexten eller redigera den enligt dina önskemål.
Accept the existing text or modify the text according to your own preferences.
SwedishAnvänd den här ikonen om du vill spara ändringar, men inte vill välja någon annan datapost.
To save changes without selecting another record, click this icon.
SwedishAnvänd det här alternativet om du vill att bara en " Carriage Return " ska skapas.
Select this option for producing a " Carriage Return ".
SwedishAnvänd standardtexten eller redigera den enligt dina önskemål.
Accept the default text or modify it according to your own preferences.
SwedishAnvänd solskyddsmedel som skyddar mot både UVB- och UVA-strålning.
Choose something that protects against both UVB and UVA radiation.
SwedishI själva verket har detta blivit en ofta använd truism.
Mr President, there is a saying that you can never have too many security measures.
SwedishAnvänd skifttangenten och / eller Kommando Ctrl -tangenten för att göra en multimarkering.
To select multiple records, press Shift and/or Command Ctrl.
SwedishSkriv in ett namn eller använd helt enkelt den föreslagna beteckningen.
Enter a new name, or accept the predefined designation.
SwedishVälj Redigera - Klistra in eller använd tangentkombinationen Kommando Ctrl +V.
SwedishAnvänd certifikatet för undertecknad och krypterad e-post.
Make this the default Certificate for signed and encrypted e-mail.
SwedishAnvänd inte för mycket Botox; ingen kommer att tro att du är ärlig.
Don't overdo the Botox; nobody will think you're honest.
SwedishAnvänd standardtexten Att göra eller ändra den.
Accept the To Do text or modify the text according to your own preferences.