"absolut nödvändig" traduzione inglese

SV

"absolut nödvändig" in inglese

SV absolut nödvändig
volume_up
{aggettivo}

absolut nödvändig (anche: grundläggande, essentiell, huvudsaklig, fundamental)
Anser inte kommissionen att en dialog är absolut nödvändig?
Does the Commission not consider that this dialogue is also essential?
En sträng och konsekvent kontroll av trafikanterna är absolut nödvändig.
Strict and consistent controls on road-users are essential.
För detta syfte är tillräcklig sammankopplingskapacitet mellan medlemsstater absolut nödvändig.
For this objective, sufficient interconnection capacity between Member States is essential.

Traduzioni simili a "absolut nödvändig" in inglese

absolut aggettivo
absolut avverbio
nödvändig aggettivo

Esempi di utilizzo "absolut nödvändig" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

SwedishDärför tycker jag det verkar som att en tidig omprövning blir absolut nödvändig.
It therefore seems to me that an early review is going to be extremely necessary.
SwedishI det här sammanhanget är översynen av grannskapspolitiken absolut nödvändig.
In this context, the review of the Neighbourhood Policy is absolutely necessary.
SwedishAtt garantera skydd för personuppgifter är en angelägen och absolut nödvändig fråga.
Ensuring the protection of personal data is an urgent and indispensable issue.
SwedishMan måste strikt följa dessa bestämmelser och denna förändring är absolut nödvändig.
These provisions must be strictly adhered to and this change is absolutely necessary.
SwedishMen från min och min grupps sida sett är denna debatt absolut nödvändig.
However, my view and that of my group is that this debate is urgently needed.
SwedishDet har varit en omtumlande, men enligt min åsikt absolut nödvändig, process för unionen.
It has been a dizzying but, in my view, absolutely necessary process for the Union.
SwedishMarknadsövervakning är också absolut nödvändig när det gäller hasardspel online.
Market surveillance is also key, when it comes to online gambling.
SwedishEn miljövänlig, ekonomisk mix av alla energikällor är absolut nödvändig för EU.
An environmentally friendly, economical mix of all energy sources is indispensable for Europe.
SwedishDen sociala dialogen är absolut nödvändig och svårigheterna måste övervinnas.
Social dialogue is definitely important, and the difficulties definitely need to be overcome.
SwedishDet är ett annat skäl till att sammanhållningspolitiken är absolut nödvändig.
For that reason, too, cohesion policy is an absolute necessity.
SwedishEn fortsatt utveckling av landsbygden är därför absolut nödvändig i mitt land.
Continued rural development in my country is therefore vital.
SwedishAnordningar vid unionens yttre gränser är absolut nödvändig.
The organisation of the external borders of the Union is an absolute necessity.
SwedishEn förenkling och omorganisation av fördragen är absolut nödvändig.
We need to simplify and reorganise the Treaties as a matter of urgency.
SwedishÅterställandet av sämjan mellan folkgrupperna är en lång men absolut nödvändig process.
It will be a long but necessary process to bring about reconciliation between the national groups.
SwedishEn bra vägledning genom europrocessen, förmedlad av de nationella myndigheterna, är absolut nödvändig.
Proper support of the euro process by the national governments is an absolute must.
SwedishEn åtgärdsplan kommer inom den närmaste tiden att vara absolut nödvändig.
We will urgently need an action plan here in the near future.
SwedishSocial sammanhållning är en absolut nödvändig del i Lissabonprocessen.
Social cohesion is an indispensable part of the Lisbon process.
SwedishFör parlamentet är UNHCR:s roll inom byrån absolut nödvändig.
For Parliament, the role of UNHCR within this Asylum Support Office is absolutely crucial.
SwedishBudgetkonsolidering är absolut nödvändig, men målet är tillväxt.
Fiscal consolidation is entirely necessary, but the goal is growth.
SwedishJag ser inte badvattendirektivet som en absolut nödvändig del av den europeiska integrationen.
I do not regard the Bathing Water Directive as a vitally necessary component of European integration.