"rușinos" traduzione inglese


Intendevi forse ruşinos
RO

"rușinos" in inglese

RO

rușinos {aggettivo maschile}

volume_up
1. generale
rușinos (anche: sfios, timid)
rușinos (anche: strident, țipător)
rușinos (anche: sfios, timid, bleg)
2. "despre ceva"
rușinos (anche: scandalos)
Este rușinos că nu s-a putut găsi nicio soluție definitivă la această problemă.
It is disgraceful that no definitive solution has managed to be found to this issue.
Ar fi foarte rușinos să așteptăm pur și simplu să vedem ce se întâmplă în Egipt.
It would be really disgraceful if we were to simply wait to see what happens in Egypt.
Este rușinos că Parlamentul favorizează acest tip de eludare prin acordarea de drepturi exagerate pentru solicitanții impostori de azil.
It is disgraceful that Parliament lends a hand to this kind of circumvention by granting inordinate rights to false asylum seekers.
rușinos (anche: necinstit)
3. "despre cineva"

Esempi di utilizzo "rușinos" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

RomanianPe de altă parte, este rușinos faptul că nu putem exprima o părere unanimă în cadrul reuniunilor G20.
On another issue, it is a shame that we cannot speak with one voice at the G20 meetings.
RomanianEste rușinos pentru o țară ca Azerbaidjan și pentru președintele său să facă lucruri de acest gen.
It is shameful for a country like Azerbaijan and for its President to do things of this kind.
RomanianAcest lucru este imoral și este rușinos pentru UE.
RomanianEste un gest rușinos, necinstit și plin de lașitate.
RomanianConsider că a fost rușinos faptul că Parlamentul a susținut propunerea inițială a Comisiei, care prevedea o creștere de 6 %.
In my view it was shameful that the Commission initially proposed a 6% increase and Parliament supported that.
RomanianAvând în vedere faptul că dezastrul de la Fukushima s-a produs în urmă cu doar câteva zile, această atitudine este rușinos de mărginită.
With the Fukushima disaster having happened only a few days ago, this is shamefully short-sighted.
RomanianNu putem să acceptăm faptul că Italia este plină de imigranți ilegali, în timp ce Franța îi respinge în mod atât de rușinos.
We cannot accept the fact that Italy is filled with illegal immigrants, while France rejects them so shamefully.
RomanianPână în prezent, Bruxelles-ul s-a făcut vinovat de eschivare; cetățenii mei nu mai pot să suporte comportamentul rușinos al acestuia.
Until now, Brussels has been guilty of hiding; my fellow citizens can no longer stand its shameful behaviour.
RomanianAcest domeniu, comunicarea și consultarea deficientă între statele membre în această privință, au fost un fiasco rușinos.
This area, communications and the poor consultation between the Member States in that regard, has been a pitiful failure.
RomanianEste rușinos faptul că dictaturile precum Libia pot să ocupe atât de ușor un loc în organismul menit să protejeze drepturile omului.
It is shameful that dictatorships, such as Libya, could so easily take a seat in the body intended to safeguard human rights.
RomanianPe de altă parte, este rușinos că pedeapsa cu moartea continuă să fie folosită și în prezent în democraticele State Unite ale Americii.
On the other hand, it is shameful that the death penalty is still being used to this day in the democratic United States of America.
Romaniana face ceva rușinos
RomanianViolență domestică, prostituție, trafic de persoane, este rușinos că nu avem încă o poziție care să protejeze femeile din societatea noastră împotriva violenței.
Domestic violence, prostitution, human trafficking, it is a disgrace that we are still not in a position to protect women from violence in our societies.
RomanianTotuși, faptul că sărăcia afectează persoanele care muncesc și chiar și persoane care nu au deloc sau au foarte puțini copii este frapant și foarte rușinos.
However, particularly striking and very shameful is the fact of the occurrence of poverty among working people and even among those who have no children or a small number of children.
RomanianSunt încântat, de asemenea, că raportul reflectă, de asemenea, libertatea limitată de acces la Internet și faptul că Belarus este un tip de lider rușinos în acest domeniu în Europa.
I am pleased, too, that the report also reflects the restricted freedom of access to the Internet, and the fact that Belarus is a kind of shameful leader in this field in Europe.