"wolny" traduzione tedesco

PL

"wolny" in tedesco

PL

wolny {aggettivo maschile}

volume_up
1. generale
I dotarłem do -- Zacząłem mówić, nareszcie wolny, dzięki Bogu Wszechmogącemu, jestem nareszcie wolny.
Und ich fühlte mich endlich frei, Gott sei dank, ich war endlich frei.
Z pracy lub z domu, wzięły wolny dzień i nic na wyspie nie działało.
Von der Arbeit oder dem Haushalt nahmen sie sich frei, und nichts ging mehr in Island.
Po odtworzeniu roztwór jest przezroczysty, bezbarwny i wolny od nierozpuszczalnych zanieczyszczeń.
Nach der Rekonstitution ist die Lösung klar, farblos und frei von Fremdpartikeln.
wolny (anche: powolny, marudny)
Dla mnie jednak tempo politycznych zmian jest za wolne, za łagodne.
Für meinen Geschmack geschehen die politischen Änderungen zu langsam, zu graduell.
Zaczynamy wykraczać poza książki wolne od praw autorskich i brać się za książki o wyczerpanym nakładzie.
Und wir verlagern uns langsam von den rechtefreien Werken auf die vergriffenen Werke.
Dlaczego połączenie internetowe jest takie wolne?
Weshalb ist meine Internetverbindung so langsam?
wolny (anche: wakujący)
2. "od zobowiązań"
wolny
volume_up
ungebunden {agg.} (ohne Verpflichtungen)
Z tego powodu stężenie wolnego (niezwiązanego) pioglitazonu nie zmienia się.
Die Konzentration von freiem (ungebundenem) Pioglitazon bleibt somit unverändert.
W osoczu ludzkim wolna frakcja entakaponu w zakresie stężeń terapeutycznych wynosi około 2, 0 %.
Im menschlichen Plasma beträgt der ungebundene Anteil im therapeutischen Konzentrationsbereich ca.
Ponieważ nerkowy klirens imatynibu można uznać za nieistotny, nie należy spodziewać się zmniejszenia klirensu wolnego imatynibu u pacjentów z niewydolnością nerek.
Da die renale Clearance von Imatinib vernachlässigbar ist, ist eine Abnahme der Clearance von ungebundenem Imatinib bei Patienten mit Niereninsuffizienz nicht zu erwarten.
3. "niezajęty"
4. "od (mieszkanie)"
wolny

Esempi di utilizzo "wolny" in Tedesco

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishDomyślnie zdarzenia całodniowe są oznaczone w kalendarzu jako czas wolny.
Ganztägige Ereignisse werden in Ihrem Kalender standardmäßig als freie Zeit gekennzeichnet.
PolishAle były też pewne czynniki zewnętrzne: wolny rynek, państwo prawa, infrastruktura.
Aber da waren auch ein paar externe Faktoren: Freie Märkte, Rechtsstaatlichkeit, Infrastruktur.
PolishPierwszorzędowym punktem końcowym badania był czas przeżycia wolny od progresji (PFS).
Der primäre Studienendpunkt war das progressionsfreie Überleben.
PolishSiedem dni później, Eric był wolny i mógł wrócić do domu.
Sieben Tage später wurde Eric freigelassen und konnte nach Hause zurückkehren.
PolishPalec Nie odpowietrzać wskazujący pozostaje igły wolny
2) Halten Sie das Mikro-Injektionssystem zwischen Daumen und Mittelfinger fest
PolishChciałbym/Chciałabym zarejestrować się jako wolny strzelec/freelancer.
Ich würde mich gern als freischaffende Fachkraft registrieren.
PolishW XX wieku mieliśmy czas wolny, ale nie stworzyliśmy Ushahidi.
Diese Freizeit gab es auch schon im 20. Jahrhundert, aber es gab kein Ushahidi im 20. Jahrhundert.
PolishChcemy świata, w którym każde dziecko, tak ja wy, może uznać za pewnik świat wolny od wirusa polio.
Wir wollen eine Welt in der jedes Kind, genau so wie Sie, von einer poliofreien Welt ausgehen kann.
PolishTak więc, mamy do czynienia z głęboko odmienną opinią na temat tego jak spędzać swój wolny czas.
Wir haben also eine aufrichtige Meinungsverschiedenheit darüber, wie man seine Zeit nützlich verbringt.
PolishKażdy jest gotów dać pieniądze jako wolny datek na pomoc krajom rozwijającym się.
Alle sind gern dazu bereit, Geld bereitzustellen, wenn es darum geht, Entwicklungsländern Hilfe in Form von Geld zu geben.
Polishna Preparat Neupopeg zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na 6 mg dawki, tj. zasadniczo „ wolny od sodu ”.
el Neupopeg enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro 6 mg Dosis, d.h., es ist
PolishPrzed zakupem karty USB sieci bezprzewodowej znajdź wolny port USB w komputerze.
Suchen Sie zuerst nach einem freien USB-Anschluss am Computer, bevor Sie einen USB-Adapter für drahtlose Netzwerke erwerben.
Polish. ~~~ Przybyli okupować wolny kraj, jego kraj, nasz kraj.
Er hatte klare Sicht auf die deutschen Soladaten, die kamen, um ein freies Land einzunehmen, sein Land, unser Land.
PolishJak widzicie, to Wolny Uniwersytet Berlina zaprojektowany przez firmę Foster and Partners.
Auch hier sehen Sie es, dies ist ein Gebäude der Freien Universität in Berlin, das von Foster und Partnern designt wurde.
PolishTen lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „ wolny od po
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, das heißt es ist nahezu „natriumfrei“. eim
PolishProdukt zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) w każdej dawce, co w zasadzie oznacza: wolny od jonów sodu.
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d. h. es ist nahezu „ natriumfrei“.
PolishOptaflu zawiera mniej niż 1 mmol (39 mg) potasu w dawce co uznaje się za „ wolny od potasu ”.
Dieses Arzneimittel enthält Kalium, jedoch weniger als 1 mmol (39 mg) Kalium pro Dosis, d.h. es ist nahezu „ kaliumfrei“.
PolishTen lek zawiera mniej niż 1 mmol (23 mg) sodu na dawkę, to znaczy lek uznaje się za „ wolny od po
Dieses Arzneimittel enthält weniger als 1 mmol Natrium (23 mg) pro Dosis, das heißt es ist nahezu „natriumfrei“. itte
PolishTen lek zawiera mniej niż 1 mmol sodu (23 mg) na dawkę, tzn. zasadniczo jest " wolny od sodu ".
Dieses Arzneimittel enthält Natrium, aber weniger als 1 mmol (23 mg) Natrium pro Dosis, d.h. es ist nahezu"natriumfrei".
PolishCo mam przez to, na myśli, jest to, że każdy na świecie jest wolny i może tworzyć nową muzykę i pomysły muzyczne.
Ich glaube man konnte das am besten sehen, als Thomas Musik gespielt hat als wir heute hier reinkamen.