"zaryzykować" traduzione inglese

PL

"zaryzykować" in inglese

PL zaryzykować
volume_up
{verbo perfettivo}

1. generale

zaryzykować (anche: ryzykować)
Ryzykowaliśmy życiem Richarda, pora zaryzykować własnym.
Now, we risked Richard's life, it's only fair we risk our own lives.
Może też pokazać swoją bierność i zaryzykować marginalizację.
It may also show its passivity and risk marginalisation.
Był on gotów poświęcić i zaryzykować swoje własne zdrowie i życie, aby wywrzeć presję na wprowadzenie zmian na Kubie.
He was ready to sacrifice and risk his own health and life as a means of pressure to achieve change in Cuba.
zaryzykować (anche: narazić, śmieć, zapuścić się)
Życie stało się twarde i mogło zaryzykować na lądzie.
Life turned hard so it could venture inland.
zaryzykować (anche: podjąć ryzyko)
zaryzykować (anche: podjąć ryzyko)

2. "przyszłość"

zaryzykować
volume_up
to mortgage {v.} [fig.]

Sinonimi (polacco) per "zaryzykować":

zaryzykować

Esempi di utilizzo "zaryzykować" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJeśli wyniki zmian eksperymentalnych są pozytywne, możesz zaryzykować odważniejsze posunięcia.
If you saw positive results from your experimental changes, you might want to try even bolder changes.
PolishMogę chyba zaryzykować twierdzenie, że wiele z tych spraw dotyczy również Afryki Wschodniej i Południowej.
Can I say, with respect to eastern and southern Africa, that many of these points would apply there?
PolishNaturalnie nie uważam, abyśmy mogli zaryzykować wszystko naraz; musimy dysponować szeroką gamą technologii.
I certainly do not believe that we can put all our eggs in one basket: we must have a wide range of technologies.
PolishKto się odważy zaryzykować odpowiedź?
Which is which? ~~~ Anyone want to hazard a guess?
PolishMogę nawet zaryzykować twierdzenie, że między rozwojem miasta a rozwojem regionu występuje bardzo oczekiwana synergia.
I would even stick my neck out and say that the long-awaited synergy between urban and regional development has come about.
PolishWolą tak naprawdę nieco zaryzykować.
Polish(Śmiech) Jedno wydawnictwo, Action Publishing postanowiło zaryzykować i mi zaufać oraz posłuchać co mam do powiedzenia.
(Laughter) Now, one publisher, Action Publishing, was willing to take that leap and trust me and to listen to what I had to say.
PolishMożna zaryzykować stwierdzenie, że nie chodzi tu wyłącznie o ochronę, ale również o zapobieganie i przede wszystkim o rekompensatę.
It goes as far as to say that not only protection, but also prevention and, above all, compensation, should play a part.