"zaprezentować" traduzione inglese

PL

"zaprezentować" in inglese

PL zaprezentować
volume_up
{verbo perfettivo}

1. generale

zaprezentować (anche: lansować, wystawiać na pokaz)
zaprezentować (anche: odkrywać, odkryć, odsłaniać, odsłonić)
W celu zaprezentowania go Wam, przyniosłem go tutaj i zamierzam go odkryć przed Wami. ~~~ To coś stanowi jeden z największych cudów współczesności.
And in order to introduce you to that, I've got something here that I'm going to unveil, which is one of the great marvels of the modern age.

2. Commercio

zaprezentować (anche: wypromować, wprowadzić na rynek)

Esempi di utilizzo "zaprezentować" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishCo powinna zaprezentować Europa na kolejnym posiedzeniu grupy G20 we wrześniu tego roku?
What must Europe deliver when the G20 meeting is resumed in September this year?
PolishPonieważ Europa nadal nie jest w stanie zaprezentować swojej wizji, ideałów i wiedzy.
Because Europe is not yet capable of putting forward his vision, ideals and knowledge.
PolishMyślę, że dobrze byłoby zaprezentować dzisiaj w Izbie taką spójną całość.
I think it would be good if a fully coherent whole were presented in the House today.
PolishDzisiaj chciałbym Wam zaprezentować coś, co wynikło z tej współpracy.
Today, I'd like to show you something which came out of these collaborations.
PolishTo, co chcę wam zaprezentować, nazywam budowaniem państwa dzień po dniu.
What I want to present to you is what I call state building, day by day.
PolishBędziemy starali się zaprezentować jak najprzyjaźniejsze oblicze wobec inicjatyw obywatelskich.
We will try to be as user-friendly and as citizens' initiative-friendly as possible.
PolishTo jedyna naprawdę przekonująca forma polityki, jaką możemy zaprezentować naszym obywatelom.
That is the only really convincing form of politics that we can present to our citizens.
PolishMówiąc o wynalzakch, chciałabym zaprezentować wam historię jednego z moich ulubionych projektów.
In terms of invention, I'd like to tell you the tale of one of my favorite projects.
PolishBardzo się cieszę, że mogę dziś państwu zaprezentować przedmiotowy wniosek.
I am very pleased to be able to present this motion to you today.
PolishChcę wam jedną zaprezentować. ~~~ Dziś jest dzień jej premiery.
I'd like to play to you guys, if you're willing to be the first audience to hear it.
PolishChciałem to zaprezentować w trójwymiarze, tak pięknie, jak w rzeczywistości.
Now what I really wanted to do is to present this, basically as wonderfully 3D as it is actually is.
PolishMam ogromny zaszczyt zaprezentować je Wam jako pierwszym.
And it's a tremendous honor for me to be able to show it to you here first.
PolishMam nadzieję, że nasi przewodniczący będą mogli zaprezentować ją szefom rządów na szczycie.
I hope that our Presidents will be able to present this to the heads of government at the summit.
PolishCzekałem do dzisiaj, by zaprezentować demo prawdziwej technologii.
And so I waited till now to have an actual demo of the real tech.
PolishOznacza to, że obecnie możemy zaprezentować publice nową generację dostosowania się do potrzeb klienta.
Which means that we can now present to the public the next generation of customization.
PolishWięc, pozwólcie mi coś zaprezentować Mamy tutaj jedno dziecko spożywające około ośmiu łyżek cukru dziennie.
We've got one kid, here, having, you know, eight tablespoons of sugar a day.
PolishChciałabym krótko zaprezentować to, co się wydarzyło w Komisji Budżetowej podczas naszego czytania.
I would like, briefly, to present what happened in the Committee on Budgets during our reading.
PolishMożecie zaprezentować tą sztuczkę swoim przyjaciołom albo sąsiadom.
There is a trick you can do for your friends and neighbors.
PolishChciałbym zaprezentować Izbie cztery najważniejsze informacje zawarte w tegorocznym sprawozdaniu.
I would like to present to the House the four key messages contained in this year's annual report.
PolishWarto by w Parlamencie Europejskim zaprezentować również opinie krytyczne wobec globalizmu.
It would also be valuable in the European Parliament to present a critical opinion as regards globalism.