"zaporowy" traduzione inglese

PL

"zaporowy" in inglese

PL

zaporowy {aggettivo maschile}

volume_up
zaporowy
zaporowy
Oczywiście ludność cywilna w tej strefie walk jest narażona na ogień zaporowy z obu stron.
Obviously civilians in this war zone are exposed to barrage fire from both sides.
zaporowy
zaporowy
Zaliczam do nich m.in. wysoką, zaporową cenę wiz dla obywateli państw spoza Unii, zwłaszcza dla Białorusinów.
These include the prohibitive cost of visas for citizens of third countries, particularly for Belarusians.
Koszt transgranicznego odzyskiwania długów jest obecnie zaporowy dla wierzycieli w przypadkach, gdy dłużnicy posiadają aktywa w kilku państwach członkowskich.
In fact, the cost of the cross-border settlement of debts is currently prohibitive for creditors in cases where the debtor has assets in different Member States.