"zaglądać" traduzione inglese

PL

"zaglądać" in inglese

volume_up
zaglądać {v. imper.}

PL zaglądać
volume_up
[zaglądam|zaglądałbym] {verbo imperfettivo}

1. generale

Ludzie mogą zaglądać z zewnątrz, a teraz dodatkowo będą mogli wejść do środka i wziąć udział w tym, co robimy.
People are allowed to look inside and people will now also be able to drop in and participate.
Ale pojawienie się osłuchiwania i opukiwania reprezentowało ogromną zmianę, moment w którym lekarze zaczynali zaglądać do wnętrza ciała.
But the arrival of auscultation and percussion represented a sea change, a moment when physicians were beginning to look inside the body.
Co prawda jest to tekst zmieniający istniejące traktaty i aby nad nim pracować, należy zaglądać do poprawek zawartych w traktacie lizbońskim, jak również do oryginalnych traktatów.
Admittedly, that is a text that amends the existing Treaties, and to work on it you need to look at the amendments contained in the Lisbon Treaty and also at the original Treaties.

2. colloquiale

zaglądać (anche: wpadać, wpaść, zajrzeć)
Ludzie mogą zaglądać z zewnątrz, a teraz dodatkowo będą mogli wejść do środka i wziąć udział w tym, co robimy.
People are allowed to look inside and people will now also be able to drop in and participate.
Ludzie mogą zaglądać z zewnątrz, a teraz dodatkowo będą mogli wejść do środka i wziąć udział w tym, co robimy.
People are allowed to look inside and people will now also be able to drop in and participate.

3. figurato