PL wyrzucać
volume_up
[wyrzucam|wyrzucałbym] {verbo imperfettivo}

wyrzucać (anche: pozbywać się)
Nie należy wyrzucać dużej zewnętrznej osłonki igły.
Do not discard the big outer needle cap.
Wszelkie pozostałości roztworu należy wyrzucać niezwłocznie po użyciu.
Any unused solution should be discarded immediately after use.
● W celu bezpiecznego usunięcia odpadów, zużyte strzykawki należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu zamykanego pojemnika.
Discard used syringes into your dedicated container with a lid for the safe disposal of waste materials.
wyrzucać (anche: wyrzucić)
volume_up
to discard [discarded|discarded] {v.} (litter, rubbish)
Nie należy wyrzucać dużej zewnętrznej osłonki igły.
Do not discard the big outer needle cap.
Wszelkie pozostałości roztworu należy wyrzucać niezwłocznie po użyciu.
Any unused solution should be discarded immediately after use.
● W celu bezpiecznego usunięcia odpadów, zużyte strzykawki należy wyrzucać do przeznaczonego do tego celu zamykanego pojemnika.
Discard used syringes into your dedicated container with a lid for the safe disposal of waste materials.
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
You should not throw away any medicine through wastewater or household waste.
Nie powinniśmy wyrzucać parasola w momencie gdy pojawia się słońce.
We should not throw away the umbrella the minute the sun appears.
Wszystkie zużyte strzykawki należy wyrzucać bezpośrednio do zamykanego, pojemnika przeznaczonego na odpady.
Throw away all used syringes directly into the dedicated waste container with a lid.
wyrzucać (anche: wyrzucić)
volume_up
to banish [banished|banished] {v.} [umor.] (send out)
Nie przygodzi się ani do ziemi ani do gnoju, ale ją precz wyrzucają.
It is fit neither for the land nor for the dunghill: [men] cast it out.
Błogosławieni będziecie, gdy was ludzie nienawidzieć będą, i gdy wyłączą, i będą was sromocić, i imię wasze wyrzucą jako złe, dla Syna człowieczego.
Blessed are ye, when men shall hate you, and when they shall separate you [from their company], and reproach you, and cast out your name as evil, for the Son of man's sake.
wyrzucać (anche: wyrzucić)
volume_up
to eject [ejected|ejected] {v. t.} (cassette)
Volcanoes eject aerosols into the atmosphere.
wyrzucać (anche: wyrzucić, eksmitować, wypierać, wyprzeć)
volume_up
to eject [ejected|ejected] {v. t.} [coll.] (throw out)
Volcanoes eject aerosols into the atmosphere.
wyrzucać (anche: zrzucić, zrzucać, wyrzucić)
Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
You should not throw away any medicine through wastewater or household waste.
Nie powinniśmy wyrzucać parasola w momencie gdy pojawia się słońce.
We should not throw away the umbrella the minute the sun appears.
Wszystkie zużyte strzykawki należy wyrzucać bezpośrednio do zamykanego, pojemnika przeznaczonego na odpady.
Throw away all used syringes directly into the dedicated waste container with a lid.
wyrzucać (anche: buchać)

Esempi di utilizzo "wyrzucać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani do domowych pojemników na odpadki.
Medicinal products should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of down the drain or in household rubbish.
Polishnie Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or in household waste.
Polishia Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do zbiorników wodnych ani nie wylewać do kanalizacji.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
Polishob Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
Polishna Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishDUKORAL nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via waster water or household waste.
PolishLeków i strzykawek nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines and syringes should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishMoim zdaniem istnieje ryzyko, że będziemy wyrzucać lepszy pieniądz w ślad za gorszym.
I think that there is a danger today of us throwing good money after bad.
PolishIgły i strzykawki należy wyrzucać zgodnie z instrukcją lekarza, pielęgniarki lub farmaceuty.
Dispose the needle and syringe as instructed by your doctor, nurse or pharmacist.
Polish23/ 24 Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater of household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki.
Medicines should not be disposed of via wastewater or household waste.
PolishLeku Levemir nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
Levemir should not be disposed of via waste water or household waste.
PolishLeku NovoRapid nie należy wyrzucać do kanalizacji lub domowych pojemników na odpadki.
NovoRapid should not be disposed of via waste water or household waste.