"wybudować" traduzione inglese

PL

"wybudować" in inglese

PL wybudować
volume_up
{verbo perfettivo}

Urząd kwaterunkowy nie może wybudować nowych domów, a te istniejące rozpadają się.
The housing office is unable to build new structures, and existing structures are falling apart.
W tym miejscu mieliśmy okazję wybudować tę budowlę.
And we had the opportunity to build a building on this site.
Zanim Bóg zniszczył ludzkość, nakazał Noemu wybudować Arkę.
Song: Before God destroyed the people on the Earth, he warned Noah to build an Ark.
wybudować (anche: budować)
volume_up
to put up {v.} (building, monument)
Jeśli popatrzymy na opóźnienia, potrzeba między 10 a 19 lat aby wybudować elektrownię atomową od planowania do jej działania.
If we look at the delays, it takes between 10 and 19 years to put up a nuclear power plant from planning to operation.

Sinonimi (polacco) per "wybudować":

wybudować

Esempi di utilizzo "wybudować" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishI nagle chcą tam wybudować kolejny market...... i osiedle domków, zniszczyć takie piękne bagno.
All of the sudden wants yet another mall... and houses on this beautiful marsh.
PolishJeśli powiemy: "Potrzebna nam tu droga", pomogą ja wybudować.
In fact, the Chinese minister of finance said to me, when I asked him what are we doing wrong in Nigeria.
PolishJeśli znajdziemy warstwę gipsu, możemy wybudować "kund" od ręki.
PolishZnów, bezpośrednie odbicie używania tych procesów, by wybudować niezwykle skomplikowane organizmy na wielką skalę.
Again, a direct reflection from using these processes to develop extremely complicated, very large-scale organisms.
PolishZanim opuściłem Bimini dowiedziałem się, że to siedlisko zostanie zrównane z ziemią, by wybudować nowe pole golfowe i hotel.
After I left Bimini, I actually learned that this habitat was being bulldozed to create a new golf course and resort.
PolishMusimy podjąć decyzje - o czym mówić co zrobić, co zmienić co kupić, co wybudować czyż to nie jest nadzwyczajne?
The thing that's going to decide what gets talked about, what gets done, what gets changed, what gets purchased, what gets built, is: is it remarkable?
PolishMożna wybudować drogi.
PolishW ramach tego polowania chińscy inwestorzy chcą wybudować autostradę przez Park Narodowy Serengeti, aby móc eksploatować zasoby Afryki Środkowej.
In this hunt, Chinese investors want to construct a highway through the Serengeti National Park to exploit the resources of Central Africa.
PolishNie istnieje żadna umowa pomiędzy Iranem a żadnym podmiotem mogącym wybudować elektrownię jądrową zdolną do wytwarzania energii - w kilowatach - oprócz Rosji.
There is no contract whatsoever between Iran and anybody who can produce a nuclear-powered plant to produce energy - kilowatts - none except for the Russian one.
PolishWreszcie wdrażanie: wyjeżdżamy rzeczywiście w teren i pracujemy na miesjcu, ponieważ kiedy wymyśli się coś oryginalnego, aby to zrealizować, trzeba to faktycznie wybudować.
Referring, matchmaking with communities and then implementing -- actually going out there and doing the work, because when you invent, it's never a reality until it's built.