"wstawać" traduzione inglese

PL

"wstawać" in inglese

volume_up
wstawać {v. imper.}

PL wstawać
volume_up
[wstaję|wstawałbym] {verbo imperfettivo}

1. generale

O północy wstaję, abym cię wysławiał w sądach sprawiedliwości twojej.
At midnight I will rise to give thanks unto thee Because of thy righteous ordinances.
(FR) Panie przewodniczący! Nie może pan być stronniczy; nie może pan zachęcać ludzi, aby wstawali, sami wiedzą, czy mają to zrobić, czy nie.
(FR) Mr President, you cannot take sides; you cannot encourage people to rise; they know themselves whether or not to do so.
Kiedy nad Bliskim Wschodem wstaje słońce wolności i demokracji, chmury podziałów zagrażają jedności europejskiej i zdolności podjęcia odpowiedzialności.
As the sun of freedom and democracy rises over the Middle East, clouds of division are hampering European unity and the ability to take responsibility.
Następnie mówią „Personel po zewnętrznej, powstać.” Jeśli jesteś po zewnętrznej, to teraz wstajesz.
Then they go, "Outboard personnel, stand up." ~~~ If you're an outboard personnel, now you stand up.
Pani przewodnicząca! Z ciężkim sercem wstaję, by ponownie zabrać głos w sprawie strategii lizbońskiej.
Madam President, it is with heavy heart that I stand up to speak once again on Lisbon.
If you're an inboard personnel, stand up.

2. "z łóżka"

Sinonimi (polacco) per "wstawać":

wstawać

Esempi di utilizzo "wstawać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Polish"Z drugiej strony, nie muszę wstawać codziennie o czwartej rano żeby wydoić mojego labradora."
"On the other hand, I don't have to get up at four every single morning to milk my Labrador."
PolishMają prawo do tego, by kłaść się spać i wstawać rano w poczuciu bezpieczeństwa.
So these people are refugees; they are entitled to go to bed at night and get up in the morning, safe.
Polish(Muzyka) Nie warto wstawać dla "Uwertury 1812".
(Music) The "1812 Overture" isn't worth waking for.
PolishWstawać należy tak powoli, jak tylko to możliwe.
PolishNie chcemy, by ludzie spędzali cały swój czas, oceniając samych siebie, podczas gdy powinni wstawać i brać się do pracy.
We do not want people spending all their time evaluating themselves when they should be getting on and doing some work.
PolishDH: Prosimy nie wstawać.
PolishWstawać, panowie.