"umieścić" traduzione inglese

PL

"umieścić" in inglese

PL umieścić
volume_up
{verbo}

1. generale

Cóż, można tę kwestię umieścić w szerokim kontekście interpretacyjnym.
Well, you could fit it into a range of different interpretative frameworks.
Podczas pierwszego użycia należy umieścić łącznik w szyjce butelki.
On first use, the bottle adapter must be fitted into the neck of the
już dopasowany do końcówki strzykawki należy umieścić w szyjce butelki i stanowczo wcisnąć do dołu.
can then be fitted into the neck of the bottle and pressed firmly down.
Umieścić wkład w penie Omnitrope Pen 10 zgodnie z instrukcją stosowania dostarczoną z penem.
Insert the cartridge into the Omnitrope Pen 10 following the instructions for use provided with the pen.
Insert the cartridge into the pen for injection.
Umieścić koniec strzykawki w otworze znajdującym się w białym korku.
Insert nozzle of syringe into opening of white stopper.
umieścić (anche: postawić, składać, złożyć, założyć)
A na górze tego możemy umieścić Europę Wschodnią, możemy umieścić Wschodnią Azję i możemy umieścić Azję Południową.
And on top of that, we can put East Europe, we can put East Asia, and we put South Asia.
Wstrzykiwacz natychmiast po użyciu należy z powrotem umieścić w lodówce.
Put the pen back into the refrigerator immediately after you have used it.
Byłoby niekonsekwentne umieścić Stany Zjednoczone jako pierwsze,
Now it would be inconsistent to put United States first,
Jednak, biorąc pod uwagę powyższe, gdzie należy umieścić problem demograficzny Europy?
However, having said that, where is the demographic problem in Europe located?
W sposób dogodny umieszczone one zostały w strategii UE 2020, w której określa się ubóstwo jako jeden z pięciu wymiernych celów.
They are located conveniently within the EU 2020 strategy, which defines poverty as one of its five measurable objectives.
Pewnie wiedzą państwo na przykład, że urządzenia te są w stanie wykryć materiały wybuchowe umieszczone na ciele, ale nie w nim.
You will be aware, for example, that this equipment is capable of finding explosives located on, but not in, the body.
umieścić (anche: umieszczać)
volume_up
to lodge {v.} (wedge)
umieścić (anche: sadzać, umieszczać, posądzić)

2. "coś pomiędzy czymś i czymś"

umieścić
volume_up
to interpose {v. t.} (sth between sth and sth)

Esempi di utilizzo "umieścić" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMogli umieścić je w godny sposób na tablicach lub ścianach w tej choćby sali.
They could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
PolishJednak, biorąc pod uwagę powyższe, gdzie należy umieścić problem demograficzny Europy?
However, having said that, where is the demographic problem in Europe located?
PolishDlatego też należy umieścić produkt za pomocą strzykawki na porcji karmy.
Therefore, administer the product with the syringe onto a portion of the food.
PolishPo każdym wstrzyknięciu, wstrzykiwacz należy ponownie umieścić w lodówce.
After each injection, the FORSTEO pen should be returned to the refrigerator.
PolishNależy umieścić wstrzykiwacz ponownie w lodówce i skontaktować się z personelem medycznym.
Place the pen back in the refrigerator and contact your healthcare professional.
PolishAlgorytm mówi robotowi, którą część podnieść, kiedy i gdzie ją umieścić.
So his algorithm tells the robot what part to pick up, when and where to place it.
PolishBezpośrednio po każdym użyciu wstrzykiwacz należy ponownie umieścić w lodówce.
The pen should be returned to the refrigerator immediately after use.
PolishNa stronie można umieścić maksymalnie 3 jednostki reklamowe (oprócz trzech jednostek linków).
You can place up to three ad units per page (in addition to three link units).
PolishDzięki małym rozmiarom pozwala nam umieścić światło gdziekolwiek go potrzebujemy.
And we can actually leave it out where it's not needed at all and where we can preserve darkness.
PolishUmieścić nasadkę zwalniającą na złączu Luer Lock aplikatora do implantu.
Attach the actuator to the implanter using the Luer Lock connection.
PolishL Bez dotykania dużej zewnętrznej osłonki należy umieścić igłę w dużej zewnętrznej osłonce.
L Lead the needle into the big outer needle cap without touching the big outer needle cap.
PolishK Bez dotykania dużej zewnętrznej osłonki należy umieścić igłę w dużej zewnętrznej osłonce.
K Lead the needle into the big outer needle cap without touching the big outer needle cap.
PolishI gdyby umieścić je na wadze, pewnie by się okazało, że mają się do siebie jak 20 do 1.
And if you hefted those two things you might find that the relative scale of those is 20 to 1.
PolishSkróty te możesz umieścić na pulpicie i w menu komputera, aby były szybko i łatwo dostępne.
These shortcuts can be placed on your computer desktop and menus for quick and easy access.
PolishPo wykonaniu wstrzyknięcia strzykawkę należy umieścić w szczelnym pojemniku odpornym na uszkodzenia.
It is also important that you dispose of the syringe in a puncture-proof container.
PolishCzasem wystarczy umieścić dwie postaci w pokoju i zobaczyć co się stanie.
Sometimes making a story is as easy as putting two characters in a room and seeing what happens.
PolishPo pierwsze, należy umieścić kształcenie ogólne i zawodowe w samym centrum naszej strategii.
Firstly, putting education and training at the heart of our strategy.
PolishUchwycić łącznik przez zewnętrzną część opakowania blistrowego i umieścić na szczycie fiolki.
Hold the blister pack on the outside and place it on top of the vial.
PolishPodczas pierwszego użycia należy umieścić łącznik w szyjce butelki.
On first use, the bottle adapter must be fitted into the neck of the
PolishPonieważ jest to oficjalna nazwa instytucji, proponuje umieścić tę nazwę w cudzysłowie.
As it is the official name of an institution, I propose surrounding the name with inverted commas.