"uaktywniać" traduzione inglese

PL

"uaktywniać" in inglese

PL

uaktywniać {verbo imperfettivo}

volume_up
Co więcej, musimy uaktywniać i przekwalifikowywać bezrobotnych.
In addition, we must activate and reactivate the unemployed.
Mogąc uaktywniać komórki, zobaczylibyśmy jakie spełniają funkcje, co mogą uruchomić i podtrzymać.
If we could activate cells, we could see what powers they can unleash, what they can initiate and sustain.
Poniżej wymieniono rozszerzenia reklam, jakie możesz uaktywniać, powody, dla których mogą się one nie pojawiać, oraz czynności, jakie możesz podjąć w celu rozwiązania problemów.
Below are ad extensions you can enable, reasons why they might not be showing, and what you can do to correct the problems.