"użyć" traduzione inglese

PL

"użyć" in inglese

PL użyć
volume_up
{verbo}

Do każdego wstrzyknięcia należy użyć nowej igły i wyrzucić ją po użyciu.
Use a new injection needle for each injection and dispose of it after each use.
Można dosłownie użyć ich jako malutkich składników w procesie składania.
So you can literally use these as the tiny components in the assembly process.
Aby użyć innej wersji językowej, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:
To use a different language version, see the instructions below:
Dane i wnioski zawarte w obu dokumentach przedstawione są w sposób czytelny, z użyciem przykładów ułatwiających czytelnikowi zrozumienie, ocenę i korzystanie z tekstu.
The data and the findings - in both documents - are presented in a user-friendly way using some illustrative examples which help the reader to understand, evaluate and make use of the text.

Sinonimi (polacco) per "użyć":

użyć

Esempi di utilizzo "użyć" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishZazwyczaj wystarcza jedna fiolka, lecz w razie potrzeby można użyć kolejnej fiolki.
Generally, one vial is sufficient, but a further vial can be used if necessary.
PolishJeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
When only 1 or 2 lyospheres are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
PolishJeżeli potrzebny jest 1 lub 2 liofilizaty, można użyć 0, 5 ml rozpuszczalnika.
When only 1 or 2 cakes are required the volume may be reduced to 0.5 ml.
PolishSporządzony koncentrat i rozcieńczony roztwór do infuzji należy użyć niezwłocznie.
The reconstituted concentrate and the diluted infusion solution should be used immediately.
PolishMożna użyć aminokwasów, kwasów nukleinowych, karboksylowych albo tłuszczowych.
In fact, chemistry's extremely rich, and our body uses a lot of them.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy użyć natychmiast.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishZe względów mikrobiologicznych przygotowany produkt należy użyć natychmiast.
From a microbiological point of view, the reconstituted product should be used immediately.
PolishDo infuzji preparatu Privigen należy użyć przewodu z odpowietrznikiem.
A vented infusion line should be used for the administration of Privigen.
PolishByć może dałoby się użyć innego sformułowania, ale proponujemy:
Perhaps another wording would be possible, but the wording we are proposing is:
PolishMożna użyć czegokolwiek pokrytego sokiem figowym, a mrówki zaniosą to do gniazda.
Actually you take any object coated with fig juice and the ants will carry them back to the nest.
PolishPo odtworzeniu w wodzie do wstrzykiwań: lek należy użyć natychmiast.
After reconstitution with water for injections: must be used immediately.
PolishŻadnej z nich nie można użyć do wytwarzania energii do celów pokojowych.
Not one can be used to generate nuclear energy for peaceful purposes.
PolishOdtworzoną zawiesinę przeniesioną do worka do infuzji należy użyć natychmiast.
After reconstitution, the reconstituted suspension in the infusion bag should be used immediately.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy użyć bezpośrednio po rozcieńczeniu.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately after dilution.
PolishW przypadku drukowania trasy dojazdu możesz również użyć następujących opcji:.
If you are printing directions, you can also do the following:
PolishRoztwór można użyć w ciągu 6 godzin, jeśli jest przechowywany w lodówce (2°C do 8°C).
However, the solution may be used for up to 6 hours when stored in a refrigerator (2 C – 8 C).
Polish. ~~~ Możemy użyć ich mniej lub więcej.
We can position them in different places, orient them in different places.
PolishRoztwór można użyć w ciągu 6 godzin, jeśli jest przechowywany w lodówce (2°C do 8°C).
However, the solution may be used for up to 6 hours when stored in the refrigerator (2 C – 8 C).
PolishPozwala to użyć ponownie tych samych materiałów w wieloraki sposób, i zaskakujące nowe sposoby.
It lets you reuse the same materials in multiple different ways and surprising new ways.
PolishTak więc sądzę, że uwagi pana posła są jakimś nieporozumieniem - by użyć delikatnego określenia.
So I think that is a misunderstanding on his part - to be polite to him.