"towary konsumpcyjne" traduzione inglese

PL

"towary konsumpcyjne" in inglese

PL towary konsumpcyjne
volume_up
{femminile plurale}

1. generale

towary konsumpcyjne
Mówiąc o podatkach akcyzowych, musimy pamiętać, że są one nakładane na wyraźnie określone towary konsumpcyjne i usługi: tytoń, alkohole i nośniki energii.
When talking about excise duties, we must remember that they are levied on clearly defined consumer goods and services: tobacco, alcohol and energy products.
To co się teraz wydarzyło, to spadek zdolności nabywczej klas średnich w krajach trzeciego świata, tak że ludzie ci teraz z trudem mogą nabyć inne towary konsumpcyjne.
What has now happened is that the purchasing power of the middle classes in third world countries has decreased so that these people are finding it difficult to buy other consumer goods.

2. Commercio

towary konsumpcyjne

Traduzioni simili a "towary konsumpcyjne" in inglese

towary sostantivo
towar sostantivo
konsumpcyjny aggettivo

Esempi di utilizzo "towary konsumpcyjne" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishTowary konsumpcyjne muszą być zgodne z umową sprzedaży.Przyjmuje się, że towary konsumpcyjne są zgodne z umową, gdy w momencie ich dostarczenia konsumentowi:
Goods are deemed to be in conformity with the contract if, at the moment of delivery to the consumer: