"to prawie tak" traduzione inglese

PL

"to prawie tak" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "to prawie tak" viene usato.

Traduzioni simili a "to prawie tak" in inglese

to avverbio
English
to congiunzione
English
to pronome
prawie avverbio
prawie
English
tak avverbio
tak particella
tak
English
tak! interiezione
English
prawić verbo

Esempi di utilizzo "to prawie tak" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishJeśli zaszczepimy 960 osób, to prawie tak jakbyśmy zaszczepili sto procent.
If we immunize 960 of them, it's as if we had immunized a hundred [percent] of them.
PolishTo prawie tak, jak gdyby użytkownicy kończąc czytanie, zadali sobie pytanie „Co mogę dalej zrobić?”
It's almost as if users finish reading and ask themselves, "What can I do next?"
PolishTo prawie tak, jak gdyby Chorwacja, inny kandydat do członkostwa w UE, zaatakowała Czarnogórę.
It is almost as if Croatia, another candidate Member State, were to attack Montenegro.
PolishProwadząc samochód o zachodzie słońca mogę jedynie myśleć, że wygląda to prawie tak pięknie jak w moich grach.
When I am driving down a road at sunset all I can think is, this is almost as beautiful as my games are.
PolishTo prawie tak, jakby istniał zamiar odwrócenia narodów od wszelkich elementów przypominających wartości i symboli wyrażających moralność i duchowość.
It is almost as if there is the intention to turn the peoples away from any reminder of values and symbols that express verticality and spirituality.

Impara nuove parole

Polish
  • to prawie tak

Nel dizionario Italiano-Inglese potrai trovare più traduzioni.