"to praca" traduzione inglese

PL

"to praca" in inglese

Consulta le frasi di esempio per vedere il contesto in cui "to praca" viene usato.

Traduzioni simili a "to praca" in inglese

to avverbio
English
to congiunzione
English
to pronome
praca sostantivo

Esempi di utilizzo "to praca" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishWolontariat to praca świadczona bezpłatnie, szczodrze i bez zobowiązań.
It is offered without charge, and it is generous, freely given and without strings.
PolishAle było to dla mnie bardzo trudne poniewż to jest moja praca artystycza.
But it was a difficulty for me -- because this is my artwork; should I do advertising?
PolishTo ważna praca, bowiem podatnicy chcą wiedzieć, czy ich pieniądze są właściwie wydatkowane.
It is an important one, because taxpayers want to know that their money is well spent.
PolishTo ciężka praca, trudna i pracujemy bardzo powoli, lecz czynimy pewne postępy.
It is hard work, it is difficult and we are working very slowly, but we are making some progress.
PolishPowiedział mi od pierwszej chwili: "Moja praca, to dawanie gęsiom tego, co chcą.
And he said to me, really from the first moment, my life's work is to give the geese what they want.
PolishTo była wielka praca, w której uczestniczyło również wiele komisji Parlamentu Europejskiego.
This was a major piece of work, and many European Parliament committees also contributed.
PolishLecz to, co widzicie, to praca pewnych naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los Angeles.
But what you're looking at here is the work of some scientists from UCLA.
PolishSłyszymy, że więcej osób znalazło pracę, ale nie mówi się nam, jaka to praca.
We are told that more people have found jobs, but we are not told what kind of jobs have increased.
Polish. - (NL) W Europie mniej więcej 20% pracy to praca nierejestrowana.
in writing. - (NL) Around 20% of work in Europe is undeclared.
PolishLato to szaleńcze łowy i praca przez wiele godzin, wielka aktywność.
And in summer, it's almost manic hunting and working activity very long hours, very active.
PolishTo była długa praca z trudną mediacją, lecz próbowaliśmy uwzględnić potrzeby wszystkich.
It has been a long job, with difficult mediation, but we tried to bear in mind the needs of all.
PolishTo była moja najważniejsza praca, ponad wszystkim, co równocześnie robiłam.
And it was the only job, even though I was doing other jobs.
PolishJest to znakomita praca i warto wykorzystać ją jako punkt wyjścia.
This is excellent work, and it is well worth going forward from here.
PolishTo akurat nie moją praca, tylko mojego dobrego przyjaciela z MIT.
So, this isn't my work, but it's work of good friends of mine at MIT.
PolishUważam, że jest to praca o zasadniczym znaczeniu dla Unii Europejskiej.
I believe that this is essential work for the European Union.
PolishJest to ważna praca tak na szczeblu krajowym, jak i międzynarodowym.
This is important work at both domestic and international level.
PolishWiele z pozostałych stanowisk to praca w niepełnym wymiarze czasu lub praca na czas określony.
Many of the remaining jobs are part-time jobs or fixed-term jobs.
PolishZarabia pani więcej niż Frau Merkel, więcej niż Hillary Clinton: to praca 24 godziny na dobę.
You are paid more than Frau Merkel, you are paid more than Hillary Clinton: it is a 24-hour job.
PolishJest to duża praca, którą tym dokumentem niejako dopełniamy.
It has been a huge undertaking, which this document draws to a close.
PolishTo będzie ciężka praca i sądzę, że o tym wiecie, ale przy wsparciu tej Izby można jej podołać.
It will be a tough job, I think you know that, but with the support of this House it can be done.

Impara nuove parole

Polish
  • to praca

Scopri di più nel dizionario Inglese-Italiano.