"ten, kto" traduzione inglese

PL

"ten, kto" in inglese

PL ten, kto
volume_up
{pronome}

ten, kto (anche: ktokolwiek)
volume_up
whosoever {pron.} [poet.]
ten, kto (anche: ktokolwiek)
volume_up
whosoe’er {pron.} [poet.]

Traduzioni simili a "ten, kto" in inglese

ten pronome
kto pronome

Esempi di utilizzo "ten, kto" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishTen, kto użyje środków Marthalera, natychmiast zostaje posądzony o plagiat.
Anyone who uses Marthaler’s methods immediately becomes guilty of plagiarism.
PolishZasadniczo, ten kształt pojawił się gdyż działa zasada "kto pierwszy, ten lepszy".
And basically, the shape appears largely because of a kind of a first-mover advantage.
PolishA ten mężczyzna odpowiedział: "Nie, kto?" Odpowiedział: "To Billy Graham, kaznodzieja."
And the man said, "No, who?" ~~~ He said, "It's Billy Graham, the preacher."
PolishDecyzję zawsze będzie podejmował ten, kto bierze za nią odpowiedzialność.
The decision will always be made by the one who takes responsibility for it.
PolishKto językiem obcym mówi, samego siebie buduje; ale kto prorokuje, ten zbór buduje.
He that speaketh in a tongue edifieth himself; but he that prophesieth edifieth the church.
PolishDyskutowaliśmy na ten temat, ale kto jest podmiotem kontraktującym po stronie UE?
We have discussed this, but who are the contractors on the EU side?
PolishNie ma znaczenia, kto pisze ten nonsens; głupotą jest jego mnożenie.
It does not matter who writes the nonsense: to multiply it is foolishness.
PolishI rzekli do niego, mówiąc: Powiedz nam, którą mocą to czynisz, albo kto jest ten, coć dał tę moc?
and they spake, saying unto him, Tell us: By what authority doest thou these things?
PolishNawet dzieci wiedzą, że kto płaci, ten wymaga, a płacą państwa członkowskie.
Even children know that he who pays the piper calls the tune, and it is the Member States who pay.
PolishTen kto się temu sprzeciwia nie usłyszał strzałów ostrzegawczych.
Anyone who is still opposed to this has not heard the warning shots.
PolishKomisja poinformowała, że dotacje będą przyznawane według zasady "kto pierwszy, ten lepszy”.
The Commission advised us that grants will be awarded on the 'first come, first served' principle.
PolishMalarze purpury i malarze zieleni walczą ze sobą o to, kto pomaluje ten kawałek za zasłoną?
The purple-painters and the green-painters fight over who's going to paint that bit behind the curtain?
PolishNapisał Pan: „Ten, kto chce zachować swój własny język, musi uczyć się języków obcych
Europe isn’t particularly rich in mineral resources.
PolishTo dowodzi słuszności powiedzenia, że kto płaci, ten wymaga.
This proves the adage that he who pays the piper calls the tune.
PolishSprawiedliwym zda się ten, kto pierwszy w sprawie swojej; ale gdy przychodzi bliźni jego, dochodzi go.
He that pleadeth his cause first [seemeth] just; But his neighbor cometh and searcheth him out.
PolishMówi się, że "ten kto kołysze dziecko, rządzi światem”.
They say that 'the hand that rocks the cradle rules the world'.
PolishJednak naszym punktem wyjścia jest zasada, że nie ten kto krzyczy najgłośniej, osiąga najwięcej.
Nevertheless, our starting principle is that it is not the one who shouts the loudest who goes the farthest.
PolishPanie pośle Posselt, każdy, kto czyta ten artykuł, musi rozumieć go w ten sposób; nie ma innej możliwości.
Mr Posselt, anyone who reads it must understand it that way; there is no other way to understand it.
PolishTen, kto kontroluje przeszłość, kontroluje również przyszłość.
Whoever controls the past also controls the future.
PolishTo prawda, że ten, kto łatwo potępia, lubi potępiać.
It is true that he who is quick to condemn likes to condemn.