"skorzystać" traduzione inglese

PL

"skorzystać" in inglese

PL skorzystać
volume_up
{verbo perfettivo}

1. generale

Możemy bardzo skorzystać na tych stosunkach, ale też może powstać wiele szkód.
We could benefit from a lot from these relations, but there could be a lot of damage.
Myślę, że na świecie jest całkiem sporo regionów, które mogłyby na tym skorzystać.
I think there are quite a number of regions in the world that might benefit from that.
Południowo-wschodnia Anglia powinna na takim podejściu skorzystać.
The south-east of England should benefit from such an approach.
skorzystać
Można skorzystać z naszych darmowych narzędzi: Narzędzia do projektowania systemu
You can take advantage of our free tools at System design tools
Musimy skorzystać z tej szansy i zwiększyć nasze ambicje.
We need to take advantage of this opportunity and raise our sights.
Pragnę skorzystać z tej okazji, by zaapelować w tej kwestii do pani baronowej Ashton.
I wish to take advantage of this opportunity to launch an appeal in this regard to Baroness Ashton.
skorzystać (anche: obchodzić się, używać, użyć, korzystać)
Moim zdaniem, parlamenty krajowe również powinny skorzystać z tych możliwości.
I am of the opinion that the national parliaments should also make use of these opportunities.
Chciałbym jednak skorzystać z okazji i rozpocząć od osobistej refleksji.
But I shall use this opportunity to start at the personal level.
Przynajmniej taka debata musi mieć miejsce - musimy skorzystać z tej możliwości.
This debate must at least be held - we must use this opportunity.

2. "na czymś"

skorzystać (anche: wykorzystać)
volume_up
to capitalize {v.} (on sth)
skorzystać (anche: wykorzystać)

Sinonimi (polacco) per "skorzystać":

skorzystać

Esempi di utilizzo "skorzystać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishPragnę skorzystać z okazji, by podziękować komisarzowi Hahnowi za jego pracę.
I would like to take this opportunity to thank Commissioner Hahn for this work.
PolishMusimy skorzystać z tej historycznej okazji odwrócenia tendencji zmian klimatu.
We must seize this historic opportunity to reverse the climate change trend.
PolishPragniemy skorzystać z tej okazji by podkreślić strategiczne znaczenie Turcji.
We would like to take this opportunity to stress the strategic importance of Turkey.
PolishPragnę skorzystać z tej okazji i życzyć mu wielu sukcesów w nowej pracy.
I would like to take this opportunity to wish him every success in his new job.
PolishPrzy organizacji takich programów można skorzystać z doświadczeń krajów członkowskich UE.
The experiences of EU Member States can be used when organising such programmes.
PolishChciałbym skorzystać z tej okazji, aby zachęcić wszystkich państwa do poparcia tej umowy.
I would like to take this opportunity to urge you all to support the agreement.
PolishChcę skorzystać z okazji i odpowiedzieć bezpośrednio na dwa punkty zawarte w sprawozdaniu.
I want to take this opportunity to respond directly to two points in the report.
PolishChciałbym również skorzystać ze sposobności i poprosić o poparcie dla mojej poprawki 76.
I should also like to take this opportunity to request support for my Amendment 76.
PolishUE musi skorzystać ze swojego wpływu na handel międzynarodowy, aby zapoczątkować zmianę.
The EU must exert its influence in international trade to initiate a change.
PolishMusimy pójść tym tropem i skorzystać ze sposobności, by poprawić umowę.
We should pick up on this and take the opportunity to improve the agreement.
PolishKiedy jednak Czarnogóra zdecydowała się skorzystać z tego prawa, to zaczęto jej to utrudniać.
When it tried to exercise that right, however, obstacles were placed in its way.
PolishChciałabym skorzystać z tej sposobności, by poczynić kilka dodatkowych spostrzeżeń.
I would like to take this opportunity to make a few additional points.
PolishMusimy z niej skorzystać i jestem pewien, że na tym gruncie nawiążemy stałą współpracę.
We have to take it, and together I am sure we will get a solid partnership out of that.
PolishPaństwa członkowskie powinny znacznie skorzystać na wprowadzonej decyzji.
Implementation of the decision should bring considerable benefits to the Member States.
PolishPo skonfigurowaniu konta AdWords możesz skorzystać z kodu promocyjnego.
Once you've set up your AdWords account, you're ready to redeem your promotional code.
PolishW tym względzie chciałbym skorzystać z okazji i pogratulować wszystkim sprawozdawcom.
In this regard, I would like to take this opportunity to congratulate all the rapporteurs.
PolishNa przykład musi skorzystać w licznych programów OBWE na rzecz mniejszości romskiej.
For instance, it needs to build on the OSCE's very numerous programmes for the Roma minority.
Polish. ~~~ Chyba słusznie próbowali skorzystać z szansy.
And it actually was the right choice, probably, to try to make it out -- this way.
PolishJeśli jesteś nowym reklamodawcą, możliwe, że możesz skorzystać z takiego kodu.
If you're a new advertiser, you might be eligible to receive one.
PolishW związku z tym chciałabym skorzystać z okazji i wyciągnąć z tej sytuacji dość pozytywny wniosek.
Therefore, I would take this opportunity to draw a somewhat positive conclusion.