"sami" traduzione inglese

PL

"sami" in inglese

volume_up
sami {pron.}
volume_up
sam {agg. m}
volume_up
sam {avv.}
volume_up
sam {pron.}
EN

"Sami" in polacco

volume_up
Sami {sostantivo}

PL sami
volume_up
{pronome}

sami (anche: same)
volume_up
ourselves {pron.} (emphatic)
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Chcemy sami decydować, jaką politykę gospodarczą będziemy prowadzić.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.
sami (anche: siebie, same)
volume_up
ourselves {pron.} (after preposition)
My sami musimy zapewnić, że nie dyskryminujemy którejkolwiek mniejszości.
We must ourselves ensure that we are not discriminating against any one minority.
My sami i Afryka musimy być mądrzy i wykorzystać potencjał w Afryce i dla Afryki.
We ourselves, and Africa, must be clever and use this potential in and for Africa.
Chcemy sami decydować, jaką politykę gospodarczą będziemy prowadzić.
We want to decide for ourselves what economic policy we wish to pursue.

Sinonimi (polacco) per "sam":

sam

Sinonimi (inglese) per "Sami":

Sami

Esempi di utilizzo "sami" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishWiele lat temu sami producenci pojazdów podjęli zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
Years ago, motor manufacturers themselves made a commitment to reduce emissions.
PolishJesteśmy sami, przy pustych galeriach i prawdopodobnie ani jednego dziennikarza!
We are on our own, with no-one in the galleries, and probably not a single journalist!
PolishOdparł: "Nie chcemy być odizolowani, nie chcemy być pozostawieni sami sobie.
He replied: 'We do not want to be isolated, we do not want to be on our own.
PolishTen wstyd nie mówi nam, że zrobiliśmy coś złego, tylko że sami jesteśmy źli.
It's the one that says, not that what you did was bad, but that you are bad.
PolishI to właśnie sami socjaliści odmówili głosowania nad ich własnym sprawozdaniem.
It was the socialists themselves who refused to vote on their own report.
PolishSami potulnie zatwierdzamy decyzje naszego 27-osobowego biura politycznego.
Here we are meekly rubber-stamping the decisions of our 27-member politburo.
PolishChciałbym zapytać sprawozdawców, czy kiedykolwiek sami zbierali podpisy.
I would like to ask the rapporteurs if they ever collected signatures themselves.
PolishAlbo są przegłosowani przez marionetki przemysłu rolniczego, albo sami nimi są.
Either they're outvoted by puppets of agribusiness, or they are puppets of agribusiness.
PolishNatomiast nie możemy zakazywać szkodzenia ludziom, kiedy sami sobie chcą szkodzić.
We cannot, however, ban people who wish to harm themselves from doing so.
PolishAle wy sami przystąpcie, synowie czarownicy, nasienie cudzołożnika i wszetecznicy
But draw near hither, ye sons of the sorceress, the seed of the adulterer and the harlot.
PolishA oto niektórzy z nauczonych w Piśmie mówili sami w sobie: Ten bluźni.
And behold, certain of the scribes said within themselves, This man blasphemeth.
PolishI nie mówili nam tego lekarze, tylko sami mieszkańcy wsi, którzy nas przyjmowali.
And it wasn't doctors telling us this; it was actual villagers that we were staying with.
PolishMieli stworzyć coś sami. ~~~ Porażka była dopuszczalna, dzięki niej uczyli się.
It asked them to create for themselves, and it allowed them to fail, process, learn from.
PolishMusimy sami zarządzać takimi sytuacjami, a nie delegować te możliwości na inne organy.
We need to manage crises on our own and not to transfer this ability to other bodies.
PolishNajważniejsze jednak jest to, że to sami obywatele powinni móc podejmować takie decyzje.
Most importantly, however, citizens themselves must be able to take such decisions.
PolishCo by się stało, gdybyśmy nie sami przedłożyli sprawozdania z inicjatywy własnej?
What would have happened if we had not produced an own-initiative report off our own bats?
PolishOni sami również powinni przeciwstawiać się dyskryminacji w swoich społecznościach.
They must also take action themselves to eliminate the many abuses in their communities.
PolishAle ci, którzy szukają upadku duszy mojej, sami wnijdą do najgłębszej niskości ziemi.
They shall be given over to the power of the sword: They shall be a portion for foxes.
PolishCi sami rolnicy doświadczyli już skutków innej burzy 27 lutego 2010 r.
These farmers had already, on 27 February 2010, been devastated by another storm.
PolishInaczej będziemy sami ponosili straty, a inni przewoźnicy będą się po prostu z nas śmiać.
Otherwise we will experience losses and other carriers will just laugh at us.