PL

samemu {avverbio}

volume_up

Esempi di utilizzo "samemu" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishCzęsto łatwiej mówić innym, co mają robić niż samemu pokazać rezultaty swego działania.
It is often easier to tell other people what to do than to produce results oneself.
PolishI mi samemu jest bardzo trudno to zrozumieć więc nie jestem pewien, czy Wy potraficie.
And it's very hard for me to make sense of it, so I'm not sure that you can.
PolishWiększość posłów nie mogła samemu wyrobić sobie poglądu na tę sytuację.
Most Members were unable to form an idea of the situation using their own resources.
PolishTo ludzie robiący coś samemu, żeby dorzucić mały fragmencik, a wszystko jest ze sobą połączone.
It's about people doing their bit to produce a little bit, and it all connecting.
PolishTen fakt przeczy samemu tytułowi budżetu, który ma chronić zasoby naturalne.
This fact goes against the very title of the budget, which is to conserve natural resources.
PolishNie wszyscy mają pieniądze i możliwości, aby zapewnić to sobie samemu.
Not everyone has the money and the opportunity to be able to arrange this for themselves.
PolishNa transport- nie by samemu się przemieszczać, ale żeby przemieszczać rzeczy, które robimy, czy kupujemy.
In transportation, it's not to move us, it's to move the stuff that we make or buy.
PolishNie wolno samemu prowadzić pojazdu, należy poprosić kogoś o zawiezienie do szpitala lub wezwać karetkę.
Do not drive to the hospital, get somebody else to take you or call for an ambulance.
PolishI cokolwiek robimy w życiu innym, robimy to samemu sobie." I to jest miłosierdzie.
We're all strands in it. ~~~ And whatever we do to the web, we do to ourselves." ~~~ Now that's compassion.
PolishWybraliśmy się w tajemnicy, żeby samemu zobaczyć, co tam się dzieje.
We went on the quiet to see for ourselves what was going on.
PolishEgzotyczne jedzenie było nieznane, chyba że samemu było się egzotycznym.
Eating ethnic was unheard of unless you were ethnic.
PolishW naszej kulturze lepiej być testerem, który wspomaga cudzy pomysł, niż samemu go tworzyć.
In our culture, it is better to be a tester who supports someone else's idea than it is to be just the idea guy.
PolishW tym procesie nikt nie jest pozostawiony samemu sobie lub zapomniany.
PolishUnia Europejska nie może pozostawić Kosowa samemu sobie.
The European Union cannot leave Kosovo to its own devices.
PolishChyba samemu do tego dojdziecie.
You can ask the question, "Who's the boss?" You'll be able to figure that out.
PolishPo mojej prezentacji możecie sprawdzić to samemu.
You can go back to your rooms and try this after my talk.
PolishWiele z nich nie było wcześniej publikowanych i wiele z nich musiałem samemu zinterpretować.
And it's -- a lot of them are never -- have never been published before, and basically, I've interpreted the different quotes.
PolishBruksela nie może w tej chwili pozostawiać Mińska samemu sobie.
PolishPowstaje szczególna sieć społeczna, spleciona wokół kolekcji cyfrowych fotografii, które zrobiło się samemu.
And it creates this kind of social network around a collection of digital photographs that you've actually taken.
PolishChociaż większość z tych rzeczy trzeba wpisać samemu.