"ramowy" traduzione inglese

PL

"ramowy" in inglese

volume_up
ramowy {agg. m}

PL ramowy
volume_up
{aggettivo maschile}

Esempi di utilizzo "ramowy" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

Polish7. program ramowy oferuje pewne interesujące możliwości partnerom z Afryki, ale można zrobić więcej.
FP7 offers some very interesting opportunities to partners from Africa but more can be done.
PolishSiódmy program ramowy Unii Europejskiej dotyczący działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (
Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (
PolishSiódmy program ramowy Unii Europejskiej dotyczący działań w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji (debata)
Seventh EU programme for research, technological development and demonstration (debate)
PolishSiódmy program ramowy WE (2007-2013): zasady uczestnictwa i upowszechnienie wyników badań (głosowanie)
PolishSiódmy program ramowy Euratom (2007-2011): zasady uczestnictwa i upowszechnienie wyników badań (głosowanie)
PolishNa program ramowy składają się cztery działy:
PolishProgram ramowy kursów integracyjnych
PolishSiódmy program ramowy jest jednym z największych programów badawczych na świecie i słusznie robimy, dokonując jego śródokresowej oceny.
The FP7 is one of the largest research programmes in the world, and it is good for us to do the mid-term evaluation.
PolishDzisiaj został także opublikowany dokument ramowy w sprawie ważnych powiązań pomiędzy polityką energetyczną Unii Europejskiej a polityką morską.
A background document on the important links between the European Union energy policy and maritime policy has also been published today.
PolishSiódmy program ramowy przyczynił się do wykonania pewnych doskonałych prac, i jestem podbudowana staraniami sprawozdawcy na rzecz powstania złotego trójkąta.
The FP7 has delivered some excellent work and I am encouraged by the work done by the rapporteur to close the golden triangle.
PolishSiódmy ramowy program wspólnotowy w dziedzinie energii jest głównym instrumentem dostępnym w krótkiej perspektywie czasowej do celów wspierania realizacji tych działań.
The FP7 Energy Community Programme is the main instrument available in the short term to support the implementation of these actions.
PolishTen ramowy plan na rzecz utworzenia superpaństwa UE tworzony jest w oparciu o oszustwa, nieuczciwość i zaprzeczenia, jednak federaliści nie budują nowych Stanów Zjednoczonych Europy.
This master plan for an EU superstate is built on foundations of deceit, dishonesty and denial, but federalists are not creating a new United States of America.