"pula" traduzione inglese

PL

"pula" in inglese

PL

pula {femminile}

volume_up
1. generale
pula (anche: bank, brzeg, skarpa)
volume_up
bank {sostantivo}
pula (anche: bank)
volume_up
pot {sostantivo} [Amer.] (gambling)
Otrzymują one jednak tylko resztki z unijnej puli dotacji rolniczych.
However, they receive only the leftovers of the EU's agricultural subsidy pot.
We have a common pot of funding.
Z kolei możliwe jest przechwycenie milionów euro z unijnej puli funduszy bez ponoszenia niemal żadnego ryzyka.
In contrast, it is possible to divert millions of euro from the EU funding pot without running almost any risk at all.
pula (anche: fundusz, kiciuś, kotek, koteczek)
volume_up
kitty {sostantivo}
2. Finanza
pula (anche: fundusz)
volume_up
pool {sostantivo}
Kolejnym bardzo ważnym stwierdzeniem jest to, że korzystamy z tej samej puli środków krajowych.
Another very important point is that we draw on the same pool of national resources.
Hemoglobina ulega dysocjacji w osoczu i jest progresywnie włączana w pulę białek organizmu.
Haemoglobin dissociates in plasma and is progressively incorporated in the protein pool of the organism.
Podczas badań klinicznych obserwowano następujące działania niepożądane (pula danych *):
The following adverse reactions were observed during the clinical trials (pooled data*):

Sinonimi (polacco) per "pula":

pula
Polish

Esempi di utilizzo "pula" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishPodczas badań klinicznych obserwowano następujące działania niepożądane (pula danych *):
The following adverse reactions were observed during the clinical trials (pooled data*):
PolishPula ta wynosi 200 milionów euro.
PolishW ten sposób pula środków finansowych Funduszu na okres 2008--2013 zostanie zmniejszona z 628 milionów euro do 614 milionów euro.
In this way, the Fund's financial allocation for the 2008-2013 period would be reduced from EUR 628 million to EUR 614 million.
PolishEntuzjazm, jaki przejawiają badacze i przedsiębiorstwa wypływa z ich przekonania, że łączna pula dostępnych funduszy zwiększy się.
The enthusiasm shown by researchers and businesses comes from the fact that they are conned into thinking that more funds will be available overall.
PolishDwa miliony projektów, a taka jest pula w bieżącym okresie, można zrealizować jedynie współpracując z państwami członkowskimi i z obywatelami w regionach.
Two million projects, as in the current period, can only be realised if we work together with the Member States and with the citizens in the regions.
PolishMoim zdaniem ważne jest to, żeby pula, z której czerpiemy nasze środki, nie była traktowana jak studnia bez dna, a nie jestem pewien, czy tak się w rzeczywistości dzieje.
For me, it is important that the well from which we draw our money is not treated as bottomless, and I am not certain that that is the case.
PolishWzywam Komisję i Radę do zapewnienia, by Walia otrzymywała odpowiednie środki w ramach solidnego rozwiązania przejściowego, gdyż w 2013 roku wygaśnie bieżąca pula funduszy strukturalnych.
I urge the Commission and the Council to ensure that Wales receives adequate funding, through a strong transitional settlement, when the current round of Structural Funds ceases in 2013.