PL przestawiać
volume_up
{verbo imperfettivo}

1. generale

przestawiać (anche: postawić, składać, złożyć, założyć)
Moje pytanie brzmi: jakie alternatywne rozwiązanie przestawiają ci, którzy powiedzieli "nie” w głosowaniu?
My question is: what alternative is put forward by those who want a 'no' vote?
Myślę jednak, że mogliśmy dokonać większych starań w celu skrócenia sprawozdania i połączenia niektórych ustępów; obecnie są przestawiane bardzo podobne żądania.
However, I think more effort could have been made by us all to try to shorten the report and merge some of the individual paragraphs; very similar demands are now being put forward.
przestawiać (anche: przesunąć, przesuwać, przestawić)
volume_up
to rearrange {v.} (furniture)
Panie przewodniczący! Dyskutowanie w czasie aktualnego kryzysu euro nad współpracą w dziedzinie opodatkowania to przestawianie leżaków na pokładzie Titanica.
Mr President, discussing tax cooperation during the current euro crisis is rearranging deck chairs on the Titanic.
volume_up
to shuffle {v.} (furniture, objects)
volume_up
to shuffle about {v.} (furniture, objects)
przestawiać
przestawiać
volume_up
to change round {v.} [Brit.]

2. "przedmiot"

Sinonimi (polacco) per "przestawiać":

przestawiać

Esempi di utilizzo "przestawiać" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishW takim przypadku nie należy przestawiać pacjenta na leczenie lekiem NeoRecormon.
In this case you should not be switched to NeoRecormon.
PolishNie wiem, jak można przestawiać wyjaśnienia dotyczące głosowania, jeżeli głosowanie jeszcze nie miało miejsca.
I do not see how we can give explanations of vote when the vote has not taken place.
PolishPracujemy na małych laptopach, próbujemy przestawiać biurka, żeby przestawić nasz sposób myślenia.
There are, I don't know, some lessons from all of this, personal and political -- and in a way, they're the same thing.
PolishWśrod obrońców przyrody, często się słyszy, że zamiast przestawiać się na surowce odnawialne, wciąż robimy to, co do tej pory.
In environmental circles, we often hear that, rather than shifting to renewables, we are continuing with business as usual.
PolishMoże dziś, kiedy w wielu państwach Unii Europejskiej nie możemy się uporać z nadprodukcją mleka, warto byłoby zastanowić się, jak należy przestawiać produkcję na wołowinę!
Perhaps today, when, in many EU Member States, we cannot cope with the overproduction of milk, it would be worth thinking about how to reorganise beef production.
PolishNie możemy przestawiać opinii na temat kar, które państwa członkowskie powinny wymierzać za jazdę po pijanemu czy na jak długo prawo jazdy powinno być odbierane za takie wykroczenia.
We cannot have opinions on what sort of penalties the Member States should issue for drink-driving or how long driving licences can be withdrawn for these types of offence.
PolishDlatego też liczę, że w Europie dojdziemy do sytuacji, w której będziemy mogli stopniowo ograniczać użycie węgla jako źródła energii oraz przestawiać się na odnawialne źródła energii.
For that reason, I hope that we in Europe will achieve a situation where we could gradually reduce the use of coal as a source of energy and switch to renewable energy sources.