"przemówienie" traduzione inglese

PL

"przemówienie" in inglese

PL

przemówienie {neutro}

volume_up
przemówienie (anche: adres, adres zamieszkania, orędzie, wystąpienie)
Powinni państwo mieć przynajmniej tyle przyzwoitości, by pozwolić mówcy skończyć przemówienie.
You should at least have the decency to let our speaker deliver his address.
Address by the President of Parliament
Uroczyste posiedzenie - Przemówienie z okazji połowy kadencji przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Jerzego Buzka
Formal sitting - Mid-term address by Jerzy Buzek, President of Parliament
przemówienie (anche: mowa, przemowa, wymowa, wystąpienie)
Jej przemówienie było świadectwem intelektualnej podwaliny Parlamentu Europejskiego.
Her speech was the intellectual foundation document of the European Parliament.
Inni przypominają kontrowersyjne przemówienie w Parlamencie prezydenta Klausa.
Others recall the controversial parliamentary speech of President Klaus.
Dlatego wygłoszę za niego przemówienie w imieniu Komisji Budżetowej.
For that reason, I will make the speech for the Committee on Budgets for him.
przemówienie
przemówienie

Sinonimi (polacco) per "przemówienie":

przemówienie
przemówić

Esempi di utilizzo "przemówienie" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishMoje przemówienie może sprawiać wrażenie ostrej, ale chcę wiedzieć, co się dzieje.
I may sound a bit harsh, but I want to know what is going on.
PolishMógłbym się streścić i udzielić państwu jedynie oczekiwanych zapewnień, ale muszę odczytać przemówienie.
I could be very short and just reassure you but I have to read the speaking points.
PolishPanie prezesie Trichet, pana przemówienie, które wygłosił pan latem 2007 r. wprawiło wszystkich w podziw.
Mr Trichet, everyone was impressed by your speeches in the summer of 2007.
PolishZakończę moje przemówienie żądaniem, aby traktat lizboński został poddany woli ludu: Pactio Olisipio censenda est!
The Treaty of Lisbon should be put to the people: Pactio Olisipio censenda est!
PolishJest to forma komunikacji, pozwalająca na poszerzenie i przemówienie do naszej interesowności.
Which in my experience means communication that manages to speak to and expand our concept of self-interest.
PolishMówiłem im: "To dlatego, że jutro jest moje przemówienie".
I would tell them, "It's because I have to talk tomorrow."
Polish. ~~~ Musicie wiedzieć, że każda z nich przygotowała własne małe przemówienie na TED.
What I should tell you -- what I should tell you is that they've each prepared their own little TED talks.
PolishMoje przemówienie jest o tym, co robić jeśli chcesz pozostać w pracy. ~~~ Myślę, że są 3 takie rzeczy.
My talk today is about what the messages are if you do want to stay in the workforce, and I think there are three.
PolishJego Świątobliwość Karmapa: Jutro jest moje przemówienie.
PolishChwilę temu usłyszeliśmy przemówienie pani poseł Lo Curto.
PolishZakończę moje przemówienie żądaniem, aby traktat lizboński został poddany woli ludu: Pactio Olisipio censenda est!
I shall end mine with the demand that the Lisbon Treaty be put to the people: Pactio Olisipio censenda est!
Polish(Mówca kontynuował przemówienie po neapolitańsku)
PolishWygłosiłem dłuższe przemówienie na początku obrad.
PolishPrezes EBC Jean-Claude Trichet wygłasza przemówienie na czwartej konferencji EBC poświęconej bankowości centralnej zorganizowanej w listopadzie 2006 r.
President Jean-Claude Trichet speaking at the Fourth ECB Central Banking Conference in November 2006
Polish.: prezes Duisenberg wygłasza przemówienie na uroczystościach z okazji inauguracji działalności EBC w budynku Alte Oper we Frankfurcie.
President Duisenberg speaking at the inauguration ceremony at the Alte Oper Frankfurt on 30 June 1998
PolishWięc byłem nieco przygnębiony, ale wtedy usłyszałem przemówienie Ala Gore i uświadomiłem sobie, że nie mam pojęcia o prawdziwym przygnębieniu.
So I was a little depressed -- then I heard Al Gore's talk, and I realized I didn't know the meaning of depressed.
PolishWładze lokalne pod groźbą aresztu uniemożliwiły nasze przemówienie podczas spotkania z członkami singapurskiej partii liberalnej.
The local authorities prevented us from speaking at a meeting with members of the Singapore liberal party under threat of arrest.
PolishByło to przemówienie króla Jordanii.
Yesterday, I heard in this House one of the best speeches that I have ever heard any head of state give, and that was by the King of Jordan.
Polish.: na konferencji poświęconej euro w Słowenii prezes EBC Jean-Claude Trichet wygłasza przemówienie z okazji przystąpienia tego kraju do strefy euro.
President Jean-Claude Trichet speaking on 15 January 2007 at the € Conference Slovenia to mark the country's entry into the euro area
PolishPonieważ odkąd Rada odrzuciła moje sprawozdanie, stałem się sprawozdawcą pomocniczym, mam zatem tylko dwie minuty na przemówienie.
Mr President, since I became a shadow rapporteur when the Council swept away my report, I have only two minutes to speak.