"przemówienia" traduzione inglese

PL

"przemówienia" in inglese

PL przemówienia
volume_up
{femminile plurale}

przemówienia (anche: mowy)
Przemówienia moich kolegów dotyczyły licznych kwestii.
The speeches given by my colleagues have covered a number of the issues.
Chciałbym podkreślić, że ogólnie przemówienia były bardzo konstruktywne.
I should like to say that, on the whole, the speeches have been very constructive.
. - (DE) Madam President, ladies and gentlemen, thank you for the very interesting speeches.

Sinonimi (polacco) per "przemówić":

przemówić

Esempi di utilizzo "przemówienia" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishNa zakończenie tego wstępnego przemówienia chciałbym podziękować za uwagę.
And in conclusion to this introduction, I would like to thank you for your attention.
PolishPo raz pierwszy widziałem, żeby ktoś czytał treść przemówienia z iPada.
That is the first time I have seen someone reading a speech from an iPad.
PolishTeraz chciałbym prosić przewodniczącego Komisji Europejskiej o wygłoszenie przemówienia.
Now I would like to ask the President of the Commission to speak to us.
PolishCzego ja bym nie dał rok temu za możliwość dwudziestominutowego przemówienia!
Mr President, what would I not have given a year ago for twenty minutes' speaking time!
PolishKażdy poseł, który wyrażał chęć przemówienia, miał możliwość to zrobić.
Every Member who signalled under 'catch the eye' that they wished to speak has been able to do so.
PolishNo więc jestem szczęśliwa, że robicie coś takiego, że udostępniacie przemówienia online.
So, I'm very happy that you're, you know, doing this kind of thing, making the talks available online.
PolishPisałem przemówienia dla brytyjskiego Sekretarza Spraw Zagranicznych.
I became a speechwriter for the British Foreign Secretary.
PolishMa to niewiele wspólnego z tematem mojego przemówienia, ale wiąże się z moimi politycznymi przekonaniami.
It has little to do with my speech, but a great deal to do with my political convictions.
PolishZ zainteresowaniem wysłuchałem pana przemówienia wprowadzającego.
(EL) Mr President, Commissioner, I have listened with interest to your opening speech.
PolishJeśli poseł Schulz odczuwa potrzebę komentowania co drugiego czy trzeciego przemówienia, to jego problem.
If Mr Schulz feels he has to comment on every second or third speech, that is his problem.
PolishPodobnie jak pan poseł McMillan-Scott, ja również słuchałem przemówienia François Mitterranda w tej Izbie.
Like Mr McMillan-Scott, I too heard the speech made by François Mitterrand in this House.
PolishOsobiście wątpię, żeby takie krótkowzroczne, ideologiczne przemówienia mogły przynieść jakieś rozwiązanie.
I myself cannot see the solution in this kind of rather short-sighted ideological ranting.
PolishTeraz... fragment przemówienia na zakończeniu projektu.
Here's ... some things he showed as a celebration at the very end.
PolishNigdy nie zapomniałem jednego zdania z tego przemówienia: "Ostatecznie nacjonalizm zawsze oznacza wojnę”.
I have never forgotten one sentence in that speech: 'In the end, nationalism always means war.'
PolishChciałbym odnieść się do jednego z punktów pańskiego przemówienia.
I should like to take up one of the points you raised.
PolishTo dosłowny cytat z przemówienia François Mitterranda do Parlamentu Europejskiego, bez skrótów.
This is an exact quote from François Mitterrand's speech to the European Parliament, with no abbreviation.
PolishWspominam o tym zwłaszcza w świetle naszego dzisiejszego uroczystego posiedzenia i przemówienia Václava Havla.
I mention this specifically in view of our celebratory sitting today and Václav Havel's speech.
Polish. - (FR) Gratuluję panie premierze Janša, pańskiego przemówienia przed Parlamentem Europejskim.
in writing. - (FR) Congratulations, Prime Minister Janša, for your speech to our European Parliament.
PolishDo momentu zakończenia mojego przemówienia dwoje ludzi popełni samobójstwo.
Mr President, unfortunately, by the time I have finished this speech, two people will have killed themselves.
PolishWysłuchałem pańskiego krzepiącego przemówienia, którego chcę panu pogratulować.
Mr Almunia, I have listened to a refreshing speech from you, on which I should like to congratulate you.