"podstawić" traduzione inglese

PL

"podstawić" in inglese

PL podstawić
volume_up
{verbo}

1. generale

Mannitol Celuloza mikrokrystaliczna Krospowidon Nisko- podstawiona hydroksypropylometyloceluloza Aspartam Krzemian wapnia Stearynian magnezu
Mannitol Microcrystalline cellulose Crospovidone Low-substituted hydroxypropylcellulose Aspartame Calcium silicate Magnesium stearate
inne składniki to mannitol, hydroksypropyloceluloza, nisko- podstawiona
The other ingredients are mannitol, hydroxypropylcellulose, low-substituted hydroxypropyl
Każda cząsteczka hydroksykobalaminy może wiązać jeden jon cyjankowy przez podstawienie ligandy hydroksylowej powiązanej z trójwartościowym jonem kobaltu i utworzenie cyjanokobalaminy.
Each hydroxocobalamin molecule can bind one cyanide ion by substituting the hydroxo ligand linked to the trivalent cobalt ion to form cyanocobalamin.
Rada ta jest także miejscem wypracowania podstaw jednolitego wspólnego rynku.
This Council is also a place where the foundations of a consolidated common market are being worked out.
Jedynie mówiąc jednym głosem, możemy uzgodnić wartości, które zamierzamy przyjąć obok tych, które leżą u podstaw Unii Europejskiej.
Only in unison can we agree on those values that we are going to place alongside those on which the European Union was founded.
U podstaw naszej ambitnej strategii musi leżeć ogromny wysiłek na rzecz zapewnienia Romom edukacji.
A huge effort to provide education to the Roma must be at the heart of our ambitious strategy.
Oznacza to, że dają one przedsiębiorstwom pewność prawną, ponieważ Komisja nie może czynić od nich odstępstw, nie mając dobrych podstaw.
This means that they provide companies with legal certainty as the Commission cannot depart from them without good grounds.
Przedmiotowe sprawozdanie ma na celu zapewnienie podstaw finansowych super-państwa, Unii Europejskiej, które ja oraz moi wyborcy (...) odrzucamy.
This report is intended to provide the financial foundations of the EU superstate which I and my constituents (...) reject.
Uruchomiliśmy pewien proces i jesteśmy przekonani, że potrzeba dużo pracy u podstaw zanim będzie można podjąć takie zobowiązanie.
We have put a process in motion and are convinced that a lot of ground work is needed before such a commitment can be envisaged.
Nie możemy stawiać zbędnych przeszkód na drodze Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), by umożliwić jej realizację zasad, które legły u podstaw jej utworzenia.
We must not put unnecessary obstacles in the path of the European External Action Service (EEAS) to enable it to live up to its founding principles.
To samo niezbyt piękne założenie leży u podstaw konstytucji UE, teraz nazywanej traktatem lizbońskim i dlatego powinniśmy poddać go pod decyzję ludu. Pactio Olisipio censenda est!
That same unlovely assumption lies behind the EU Constitution, now called the Lisbon Treaty, and that is why we should put that Treaty to the people: Pactio Olisipio censenda est!

2. colloquiale

podstawić (anche: podstawiać)
volume_up
to plant {v.} (a witness)
Odesłał mnie do biblioteki. ~~~ Poszedłem tam i przeglądałem podręczniki podstaw metalurgii.
Because, of course, they don't actually tell you how to do it if you want to do it yourself and you don't have a smelting plant.
Zarządzanie szkodnikami służy zdrowiu ludzi oraz roślin i nie jest sygnałem ostrzegawczym o polityce pozbawionej naukowych podstaw.
Pest management serves people and plant health and is not a warning sign for policy that has no scientific basis.

Esempi di utilizzo "podstawić" in Inglese

Queste frasi vengono da fonti esterne e potrebbero essere non accurate. bab.la non è responsabile per il loro contenuto. Leggi di più qui.

PolishPo pierwsze zauważcie, że mamy tutaj właśnie te informacje, które trzeba podstawić do wzoru gdzieś na końcu, a uczniowi pozostają obliczenia.
Notice, first of all here, that you have exactly three pieces of information there, each of which will figure into a formula somewhere, eventually, which the student will then compute.